Tariff 2016: UNG brønnserviceavtale

Tekst og foto: Mette Møllerop.

Historikken om vår tilknytning til Brønnserviveavtalen er bare to år gammel, sier organisasjonssekretær for brønnserviceområdet, Reidun Ravndal.

I 2014 ble SAFE tvunget inn på Oljeserviceavtalen som en følge av at Baker Hughes kjøpte opp BJ Services.

I utgangspunktet var dette en avtale vi ikke ville har, sier Reidun Ravndal.

– Vi hadde til og med en streik i 2012 for å slippe å måtte tiltre avtalen. Resultatet av streiken ble en foreløpig avtale. I protokollen som ble skrevet, ble vi enige om at SAFE skulle inn på en oljeserviceavtale. Oppkjøp og virksomhetsoverdragelse medførte altså at vi mer eller mindre ble «påtvunget» en slik avtale.

Streiken i 2012

I SAFE magasinet 2-12 sier blant annet Rolf Onarheim, klubbleder i BJ Services dette:

«Lørdagen etter var det hele over, etter et resultat som det er delte meninger om. Både klubben og brønnserviceområdet er skeptiske, men er enige i at det kan bli en god avtale på litt lengre sikt.

Vi ser på resultatet som det mest realistiske på dette tidspunktet, sier Onarheim.

Fram til 1. oktober 2012 skal det utvikles en ny særavtale og en ny bransjeavtale. Det er ikke lenge til.»

Arbeidet fram mot avtale

I to år, fra 2012 til 2014, fulgte SAFE forhandlingene mellom Industri Energi og Norsk olje og gass, som observatører.  Like lenge jobbet forbundet med å komme fram til en avtale med en ordlyd som vi kunne stå inne for. Formelt ble avtalen signert høsten 2014, etter forhandlinger som endte med brudd og påfølgende mekling.

Er det ingen fordeler ved å være på denne avtalen?

– Jo, for så vidt er det noe som er bra. Vi har en mulighet til å vokse på området ved hjelp av Brønnserviceavtalen. Selv om situasjonen er vanskelig i flere av oljeserviceselskapene, og flere har sagt opp ansatte, er det likevel et visst tilsig av nye medlemmer i den andre enden.

Mulighetene

Industri Energi har vært på denne avtalen siden 1992. I 24 år har de hatt mulighet til å gjøre noe med lønnsforholdene i bransjen, og minke gapet mellom oljeservice og operatør. Det har de ikke gjort, eller ikke klart. Vi har vært på avtalen i to år, og dette er vårt første oppgjør med streikerett. I fjor var det som kjent et mellomoppgjør.

Det pågår en debatt på sosiale medier om resultatet SAFE valgte å takke ja til.

– Ja, og i den forbindelse er det å si at SAFE alene kan ikke snu dårlige tider i bransjen i den situasjonen vi er i nå, med en avtalehistorikk på to år bak oss. Oppgjøret ble moderat og i tråd med de andre oppgjørene i bransjen.

Vi har planer, og jobber videre med å få gjort forbedringer i avtalen etter hvert. Vi må se framover, se hva og hvor vi kan få til forbedringer. Dette tariffområdet representerer faktisk flest ansatte i oljebransjen.

Reidun Ravndal trekker fram situasjonen bransjen var i, i 2014.

– Det var andre forhold, og vi så gode muligheter. I dag er det slik at flere saker må bero inntil videre.

Men målet er klart, vi skal jobbe for å få de samme lønns- og arbeidsvilkår som arbeidskollegaer på de andre tariffavtalene har (Sokkelavtalen og NR-avtalen), det er Reidun Ravndal klar på.

Reidun Ravndal, organisasjonssekretær i SAFE for brønnserviceområdet.
Reidun Ravndal, organisasjonssekretær i SAFE for brønnserviceområdet.
Fra streiken i 2012
Fra streiken i 2012