Landanleggene til Arbeidsretten

Tekst og foto: Mette Møllerop.

Har ansatte på landanleggene rett på ny ferie om de har vært syke i sine planlagte ferier?

De aller fleste vi nok svare ja, selvfølgelig, på det spørsmålet. Det gjør imidlertid ikke arbeidsgiver Statoil.

Saken gjelder en tvist om forståelse av Oljeoverenskomsten, og saken skal gå i Arbeidsretten i Oslo 15. og 16. november.

Tvisten dreier seg om ferieavvikling når man har vært syk/sykemeldt i hele eller deler av planlagt ferie.

Ferie i friperiodene

Problemstillingen har sitt utspring i anlegget på Mongstad sommeren 2013, forteller advokat i SAFE, Elisabeth Bjelland.

– Et medlem i SAFE-klubben ble sykemeldt i hele den planlagte ferien som var satt opp i henhold til skiftplanen som går over et helt år.

Landanleggenes skiftplaner kan for øvrig ikke sammenliknes med skiftplanene i Nordsjøen. Nordsjøens to uker på, fire uker av, gjør at ingen har ferie utover friperiodene. Ferie tilpasses og avvikles i disse periodene.

– På landanleggene har de ikke så lange friperioder som i Nordsjøen, og det er sjelden mer enn ti sammenhengende fridager.

Da den ansatte ba om ny ferie, fikk han beskjed om å avholde ferien på nytt – i friperiodene.

Behandlet i systemet

Saken har gått «gradene» i systemet. Den har endt helt til topps, med behandling i hovedorganisasjonene YS og NHO.  De har så langt ikke klart å bli enige.

Dersom en til sammenlikning overfører denne saken på ansatte med vanlig arbeidstid og normalarbeidsdag, vil det i realiteten si at om du blir syk i ferien, skal du ta feriedagene dine ut på like mange lørdager framover. Søndager og helligdager regnes som kjent ikke som feriedager.

Ny praksis

Dette har vi ikke blitt møtt med tidligere, sier Bjelland.

– Arbeidsgiverne må ha innført en ny praksis, i tråd med stadig strengere betingelser. Om Statoil skulle vinne fram med denne saken, betyr det at man ikke får ferie om man har vært syk i den planlagte ferien, fastslår advokat Elisabeth Bjelland.

I november vil altså Arbeidsretten avgjøre hvorvidt det er mulig å endre Oljeoverenskomsten og praksis når det gjelder ferieavvikling etter at sjukemelding i planlagt ferie.

Advokat Elisabeth Bjelland
Advokat Elisabeth Bjelland

Toppbilde: Foto: TCM Mongstad. Foto: Helge Hansen, Statoil

Områdeutvalget til landanleggene er godt forberedt til saken om ferieavvikling som skal opp i Arbeidsretten i november.
Områdeutvalget til landanleggene er godt forberedt til saken om ferieavvikling som skal opp i Arbeidsretten i november.
Foto TCM Mongstad. Foto Mette Møllerop