Tariff 2016: Oljeoverenskomsten for landanlegg

Tekst og foto: Mette Møllerop.

I midten/slutten av mai startet også forhandlingene på Oljeoverenskomsten, gjeldende for  for landanleggene Esso Slagen, Shell Ormen Lange, og alle Statoils landanlegg som teller Hammerfest, Mongstad, Kårstø, Sture & Kollsnes og Tjeldbergodden.
Kravene som ble overlevert Norsk olje og gass, dreide seg først og fremst om endringer og forbedringer av rammepunkter som ligger i eksisterende avtale. Lønn forhandles lokalt.

Ingen mekling her

De ble oppnådd enighet på oljeoverenskomsten mellom SAFE, Negotia og Parat og Norsk olje og gass og Norsk Industri. Nå skal lønn og lokale særavtaler forhandles videre i bedriftene.

Det var satt av tre dager til forhandlingene som startet mandag 23. mai. Partene klarte seg med to forhandlingsdager før protokollen ble signert.

Nå skal en gjennomføre reelle lokale lønnsforhandlinger, og disse skal være sluttført i god tid før 1. september, sa forhandlingsleder i SAFE, Levard Olsen-Hagen.

SAFE vil da ta endelig stilling til totalresultatet på tariffområdet som gjelder for rundt 1200 landansatte medlemmer.

Jan Hodneland, Norsk olje og gass, og Levard Olsen-Hagen, SAFE.
I midtenslutten av mai startet også forhandlingene på Oljeoverenskomsten, gjeldende for for landanleggene Esso Slagen, Shell Ormen Lange, og alle Statoils landanlegg som teller Hammerfest, Mongstad, Kårstø, Sture & Kollsnes og Tjeldbergodden.
Oljeoverenskomsten