Kryssord

Send løsningen på kryssordet inn til SAFE, PB. 145 – Sentrum, 4001 Stavanger, innen 1. september og merk konvolutten «Kryssord».

Husk navn og adresse, og si om du ønsker:

  1. Gavekort i bokhandel
  2. Gavekort i sportsbutikk

Riktig løsning på kryssordet kommer i neste utgave av SAFE magasinet.

Illustrasjon for SAFE Kryssord

Løsning til kryssord 1-16

Kryssord Løsning 1-16
Løsning til kryssord 1-16