Enklere å søke passivt medlemskap

Tekst: Kjell Terje Skrunes. Foto: Kjetil Alsvik/SAFE-arkiv.

-I en utfordrende tid med mange permitteringer og oppsigelser er dessverre passivt medlemskap blitt et aktuelt tema for mange. Derfor har vi nå gjort det enklere å søke passivt medlemskap, direkte via ”Min side”, sier medlemsansvarlig i SAFE, Nils Petter Rønningen.

Under personalia på denne siden er det nå lagt inn et skjema der man fyller inn nødvendige data, som årsaken til søknaden om passivt medlemskap med fra- og til- dato, før man sender søknaden.

– Endringene blir umiddelbart registrert i medlemssystemet, og vi i administrasjonen kan raskt behandle søknaden, sier Rønningen.

På siden finner du også link til SAFEs vedtekter som omhandler retten til passivt medlemskap. Slikt medlemskap innvilges ved følgende forhold:

  1. Arbeidsløshet
  2. Verneplikt
  3. Skole/kurs, utdanning uten lønn
  4. Permittering/permisjon uten lønn

Du blir i ovennevnte tilfeller fritatt for kontingent. Advokatforsikringen bli automatisk videreført, Den koster kr. 50 per måned, men du kan reservere deg fra å delta i denne.

Du kan også be om å opprettholde ditt medlemskap ved å bli registrert som passivt medlem i henhold til SAFE-vedtektenes § 16.6, dersom du gir skriftlig melding om dette. Passivt medlemskap gjelder da ved følgende forhold:

  1. Pensjonering
  2. Uførhet
  3. Arbeidsavklaring.

Innlogging til min side finner du under ”For medlemmer” i menyen øverst på hjemmesiden.

Nils Petter Rønningen
Nils Petter Rønningen