Transocean Winner fikk SAFE-besøk

Tekst: Mette Møllerop. Foto: Halvor Erikstein

Riggbesøk er kjekt, det slår Hilde-Marit Rysst ettertrykkelig fast. Sammen med klubbleder i SAFE i Transocean, Steinar Nesse og yrkeshygieniker i SAFE, Halvor Erikstein, hadde de tre hyggelige og nyttige dager sammen med oljearbeiderne på riggen.

Både SAFEs tillitsvalgte og ansatte syns det er flott at det legges til rette for arbeidsplassbesøk.

– Vi er glade for at vi får anledning til å komme om bord på riggene, og ikke minst at det var plass til oss alle tre samtidig, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

De tre representerer mye kompetanse. Hilde-Marit trekker fram Halvor Eriksteins brede kunnskapsbase på området arbeidsmiljø, som et godt eksempel.

– Halvor får mulighet til faglig diskusjon og formidling, og i forbindelse med omvisningene på riggen, blir det utveksling av nyttig og viktig fagkunnskap knyttet til oljearbeidernes egne erfaringer om emnet. Det er viktig både for dem som jobber der, og for oss i SAFE sentralt.

Steinar Nesse, Transoceans driftige klubbleder, får også ros av Hilde-Marit.

– Han har organisert turen og lagt alt til rette for at vi skulle få et flott opphold. Dessuten er det lett å se at han stiller opp for sine medlemmer. Han legger mye arbeid i at avtaler og regelverk skal følges, ikke minst nå i forbindelse med oppsigelsene og omstillingene i selskapet.

Hilde-Marit peker på at et godt samarbeid med de lokale tillitsvalgte er en forutsetning for at gode arbeidsplassbesøk skal lykkes.

– Den lokale tillitsvalgte på Winner er et godt eksempel på det. Han sørget for at årets første arbeidsdag på riggen ble på akkurat «hans» stolthet, «Svanen».

«Svanen»

Svanen er kallenavnet på riggen. Transocean Winner er en gammel rigg, fra tiden med Hydro og Saga.

– Opprinnelig var den vakker og flott, til sommeren ender den nok som spiker. Det ble vi fortalt under oppholdet.

Vemodig?

– Ja, det er jo det, men den har gjort nytte for seg i mange, mange år.

Riggen bærer preg av at historiens dager er talte.

Den får ikke mer oppussing og «pynt», og standarden skiller seg fra nye og nyere rigger, men den er fortsatt funksjonell.

Praten gikk

Kaffebarer og oppholdsrom er stedene for gode drøs. Her samles folk i korte pauser og praten går om det meste.

– Det er kjekt for oss som nå er på land å få informasjon, tips og innspill fra dem som er ute i produksjonen. Medlemmene eier forbundet, og det er viktig at vi bruker de innspillene vi får til å utvikle gode SAFE-saker.

Arbeidsplassbesøk er prioritert

SAFE har valgt å prioritere arbeidsplassbesøk, blant annet ved at Owe Ingemann Waltherzøe har fått endret arbeidsoppgavene sine fra saksbehandling til reisesekretær.

– Det er viktig for oss å kunne ta virkeligheten i riggnæringen inn over oss, vite hva som rører seg, hva er folk opptatt av. Å pleie kontakten med medlemmene våre er en viktig oppgave for SAFE, slår Hilde-Marit fast.

Teekay neste

Nye besøk står for tur. Få dager etter hjemkomst fra Transoceanriggen, bærer det til sjøs igjen. Hilde-Marit, sammen med Owe Ingemann Waltherzøe, Halvor Erikstein og klubbleder i SAFE i Teekay, Kjetil Brandvik, skal besøke riggen Knarr.

Teekay Petrojarl Knarr, som den egentlig heter, er et produksjonsskip og har utreise fra Florø.

– Vi gleder oss, sier Hilde-Marit på vegne av reisefølget, og håper at folkene på Knarr er forberedt på å stille spørsmål og bruke anledningen til gode diskusjoner.

Hilde-Marit Rysst og Steinar Nesse
Hilde-Marit Rysst og Steinar Nesse
Hilde-Marit Rysst og Steinar Nesse
Hilde-Marit Rysst og Steinar Nesse
Latteren sitter løst i kaffebaren
Latteren sitter løst i kaffebaren
Transocean Winner fikk SAFE besøk