Kristine vikarierer i SAFE

Tekst og foto: Mette Møllerop

Selv om medlemsantallet minker, går antall saker motsatt vei. For å demme opp for arbeidsmengden, har juridisk avdeling fått «låne» juristen Kristine Knudsen fra YS-forbundet Delta.

Kristines fikk en noe annerledes start på vikariatet på SAFE-huset enn hun kanskje hadde tenkt. Første arbeidsdag var mandag etter helikopterulykken, og noe av det første hun var med på, var minnestunden på huset.

– Det var spesielt, men fint å være tilstede. Jeg opplevde jo at det preget stemningen på huset, og slike alvorlige ulykker setter spor i oss alle.

Nå har arbeidsdagene begynt, og «bli kjent»-runden har gitt henne noen navn å sette på ansiktene hun treffer.

– Jeg er blitt godt tatt imot, og begynner så smått å få en oversikt.

Har du fått en oversikt over hva du skal jobbe med og?

– Nei, ikke helt. Det er en travel periode for tida, og mange saker på arbeidsrettsområdet, alle mulige slags saker, har jeg inntrykk av. Som jurist skal jeg derfor bistå juridisk avdeling fram til jul.

Kristine bor på Randaberg, godt gift og med to barn.

Fritidsinteresser blir det så som så med. Jobb og barn tar tid, men en hytte på fjellet gir avkobling og turer.

– Det blir mange hytteturer, bekrefter hun.

Får du tid til det nå når du skal trø til her.

– Håper det blir noen dager innimellom, ja, sier hun.

Kristine Knudsen, Jurist
Kristine Knudsen, Jurist