Mangfoldige dr. Ebba

Tekst: Sissel Henriksen, Klassekampen. Foto: Mette Møllerop

Artikkelen ble først trykt i Klassekampen 22.04.16

SAFE magasinet har vært så heldige å få trykke omtalen av Ebba Wergeland i forbindelse med hennes 70-årsdag. Ebba har deltatt på flere av våre HMS-konferanser, og har vært, og er, en inspirator i arbeidet for et sundt og bærekraftig arbeidsmiljø. Vi stiller oss i rekken av gratulanter!

Tirsdag 26. april fylte Ebba Wergeland 70 år. Den allsidige legen og forskeren ble ferdig lege i 1970, spesialist i arbeidsmedisin i 1985, og tok doktorgraden i 1999, på ei avhandling om gravides arbeidsforhold. Hun har vært ansatt i Arbeidstilsynet i flere perioder fra 1979, og har også i perioder vært helt eller delvis ansatt ved Institutt for samfunnsmedisin ved Universitetet i Oslo. I tillegg til et aktivt yrkesliv har Wergeland vært en aktiv samfunnsdebattant, både i spørsmål knyttet til helsefarlig arbeid, kjønn og helse, arbeidstid, trygd, pensjon og sykefravær og i internasjonale spørsmål, særlig om hjertebarnet Palestina. Hun har gjort en formidabel innsats i solidaritetsarbeidet for palestinerne, har hatt ledende verv i Palestinakomiteen i ei årrekke, og har bak seg tallrike opphold i Midtøsten.

Ebba Wergeland har mottatt en rekke priser: Arbeidsmiljøprisen i 2001, hedersprisen fra den faglige Trondheimskonferansen i 2006 – en anerkjennelse av den store innsatsen hun har gjort som foredragsholder i ulike fora i fagrørsla, der hun har brukt sin medisinske kunnskap til å se arbeidstid og andre arbeidsmiljøforhold fra arbeidstakernes side. I 2006 fikk hun også Neshornet, Klassekampens kulturpris for sin folkeopplysningsinnsats. I 2007 fikk hun sammen med to medforfattere Legeforeningens pris for beste artikkel innen forebyggende medisin, og i 2012 ble hun tildelt Karl Evang-prisen «for sin lange innsats for norsk arbeidsmedisin og arbeidsmiljø, for kvinnene sine retter og for internasjonal solidaritet».

Jubilanten er en mye brukt foredragsholder og har vært medforfatter i flere sentrale verk om arbeidsmiljø, vernearbeid og sekstimersdagen. Til 60-årsdagen ble det arrangert jubileumsseminar, og det ble gitt ut et festskrift, samt ei samling av artikler hun har skrevet. Tekster hun har skrevet blir også jevnlig publisert på nettstedet Ebbas hjørne, www.ebbawergeland.no.

Wergeland var en svært tidlig medarbeider i Klassekampen, med fast spalte om arbeidsmiljø/arbeidshelse på 1970-tallet.

Palestinasolidaritet, helseteam i Libanon, arbeidsmiljø og sekstimersdag – spennet er vidt, men den røde tråden handler om å bruka legekunnskapen til beste for folk flest. På alle felt der Wergeland deltar har hun markert seg som en skarp og saklig debattant, og et svært tålmodig menneske, som vokter seg vel for å trampe på andre. Hennes underfundige humor – noen ganger galgenhumor – er ofte dårlig skjult.

1. juli avslutter hun yrkeskarrieren, og går av med pensjon. «Da skal jeg fortsette med alt det jeg er ganske god til», lover hun, og ser situasjonen rundt asbestforbud og det gjenstridig høye tallet på arbeidsulykker i Norge som fortsatt aktuelle forskningsområder. Wergeland planlegger også å bruke kreftene som pensjonist på å kjempe videre for akademisk og kulturell boikott av Israel, og håper å få flere til å se dette som like viktig som boikott av Sør-Afrika under apartheid.

Vi gratulerer!

Klassekampen

Mangfoldige dr. Ebba
Alltid tid til diskusjon om arbeidslivsspørsmål. Ebba Wergeland under SAFEs HMSkonferanse «Farlig frekvens» i 2010 sammen med Angela Ebbesen, Petroleumstilsynetog Sikkerhetsforum, og Elin Bergheim, rådgiver i NAV Arbeidslivssenter.
Alltid tid til diskusjon om arbeidslivsspørsmål. Ebba Wergeland under SAFEs HMSkonferanse «Farlig frekvens» i 2010 sammen med Angela Ebbesen, Petroleumstilsynetog Sikkerhetsforum, og Elin Bergheim, rådgiver i NAV Arbeidslivssenter.