Lederen

Kom mai du skjønne milde?!

Den kriblende vårstemningen, forventningene om en ny start, friske farger og solen som smått begynner å varme blek vinterhud.

Det ble ikke slik.

I år er vårstemningen
fullstendig overskygget av bransjens dype, mørke og kalde hull. Det virker som vi er dypere og lenger ute enn de lengste og dypeste brønner vi har boret.
Daglige oppslag om nye kollegaer som, i hundretalls, ikke lenger har jobb i vår spennende bransje, er trist lesning. Fra å være blant landets beste skattebetalere, går de over til å bli NAV’ere! Ikke nok med at A/S Norge taper store skatteinntekter, i 2015 la oljearbeidere igjen 23 millioner over skatteseddelen, nå blir de i stedet NAVs største utgiftspost. I regnskapet mangler også alle inntektene statskassa taper fordi bransjen vår ikke lenger oversender de enorme oljeinntektene. Slik går det når bransjen verker vedlikeholder, modifiserer eller utvikler industri og materiell. At ikke regjeringen snart våkner og krever aktivitet av operatørene, at ikke regjeringen har fokus på alle de tapte inntektene og økte utgiftene, er en stor gåte. Vi som innbyggere i Norge, har ikke endret våre forventninger og krav til velferdssamfunnet. Vi er ikke klare for at skoler ikke skal pusses opp, gamlehjem ikke bygges, veier ikke utbedres. Kan regjeringen trylle, siden de ikke er avhengig av stabile og helst økte inntekter fra vår bransje? Tror de fortsatt at de skal få inntektene fra fornybar energi? Den energien som per nå står for 1,2 prosent av verdens energi? Den energien som knapt skaper en arbeidsplass, om den ikke er sterkt subsidiert? Nei, skal vi leve av fornybar energi, må denne utvikles, ja, faktisk finnes opp. Det må satses med både økonomiske muskler og kompetanse, og vi må bestemme oss for å «lande på månen». Norges styresmakter må sette mål om at vi skal utvikle den nye fornybare energien vi etter hvert skal leve av. Øremerk midler direkte fra vår bransje til forskning og utvikling. Kompetansen er allerede i «omstilling», den er tilgjengelig, ta den i bruk! Ikke la den ødsles vekk i endeløse køer i NAV- systemet, ikke la den forvitre i påvente av ledige stillinger for øvrig i landet. Ta ansvar og skap arbeidsplasser, ta ansvar og skap en spennende fremtid for Norge!