Gjenvalg i SAFE i Esso

Foto: Mette Møllerop

SAFE i Esso er bekymret for selskapets manglende satsing på norsk sektor og forventer at ExxonMobil skal være mer aktiv i å skaffe seg nye lisenser og operatøransvar på norsk sektor. Klubben vil også satse på å få organisere funksjonærene i selskapet på land, og etablere tettere og mer formell kontakt med andre klubber i bedriften.

Bjørn Sætervik ble gjenvalgt som leder for SAFE i Esso for en ny toårs periode på klubbens årsmøte i midten av april. Nestleder Jan Inge Nesheim var ikke på valg. Resten av styret har denne sammensetningen etter årsmøtet:

Morten Øye (gjenvalgt)
Morten Seeberg (ikke på valg)
Thorbjørn Obstad (gjenvalgt)
Arild Widvey (ikke på valg)
Andres Fjeld (ikke på valg)
Magne Andersland (ny)
Vara: Rune Farstad, Gunnar Myklestad, Trygve Holgersen og Tore Grimstad.

Bjørn Sætervik ble gjenvalgt som ny leder. Nestleder Jan Inge Nesheim var ikke på valg.
Bjørn Sætervik ble gjenvalgt som ny leder. Nestleder Jan Inge Nesheim var ikke på valg.