Tøft å være tillitsvalgt nå

Tekst: Mette Møllerop. Foto: Halvor Erikstein

Vi ser det er ekstreme påkjenninger for de tillitsvalgte, og spesielt klubblederne, i forbindelse med nedbemanningsprosessene i oljebransjen, sier organisasjonssekretær i SAFE, Owe Ingemann Waltherzøe.

Situasjonen i oljeindustrien er tøff for både medlemmer og tillitsvalgte. For klubblederne som sitter mellom barken og veden i nedbemanningssakene og må gå med på ubehagelige kompromisser, er dette spesielt vondt.

Vårt inntrykk er at de gjør en formidabel jobb ved å lage rettferdige avtaler og protokoller i sakene som omhandler nedbemanning og oppsigelser, sier Owe Ingemann Waltherzøe som sammen med «reisegjengen» til SAFE opplever situasjonen på nært hold når de er på riggbesøk.

– Kanskje må de gå med på oppsigelser av kolleger de har jobbet med i mange år. Mange er også veldig alene i disse prosessene. På grunn av alle oppsigelsene minker det på de heltidsvalgte stillingene. Grensen for en heltidsvalgt er 100 medlemmer, og når arbeidsstokken er halvert og vel så det, rammer det klubbressursene. Ekstra vanskelig er det når de er i en situasjon hvor disse ressursene trengs mer enn noen gang.

Hva kan SAFE gjøre for dem?

– Vi er opptatt av å slå ring rundt klubblederne. Det er nå de virkelig trenger støtte.

Har du inntrykk av at arbeidsplassbesøkene betyr noe for de tillitsvalgte og medlemmene?

– Ja, det er helt klart. De opplever at vi bryr oss, at vi tar oss tid til å lytte og gi råd i en vanskelig tid.

Det er vanskelig for oss og å møte folk som har mistet jobben og nå går ut oppsigelsestida. De aller, aller fleste har heller ikke noen ny jobb å gå til.

For medlemmer som har mistet jobben sin, er det viktig å fortsatt være medlem i SAFE. Husk at det er gratis, du betaler ikke kontingent når de er arbeidsledig.

Stor reiseaktivitet

De SAFE tillitsvalgte som til nå stort sett har bestått av forbundsleder Hilde-Marit Rysst, organisasjonssekretær Owe Ingemann Waltherzøe, yrkeshygieniker og organisasjonssekretær Halvor Erikstein og den aktuelle SAFE-klubbens klubbleder, er på reise nesten hver enste uke. Imøtekommenhet preger besøkene, og SAFE-gjengen har bare godt å si til måten de blir ønsket velkommen på fra ansatte, medlemmer og ledelse.

– Jeg tror også ledelsen ser at kunnskap om rettigheter og plikter er nyttig å få frisket opp. At begge parter er godt orientert, er en styrke for samarbeidet om bord.

COSL-besøk

Før påske var SAFE på besøk på COSL Innovator, Gullfaks A og C, og Brage. Sistnevnte plattform ble en spennende tredagers seanse.

På COSL var det en sterk opplevelse å se de store ødeleggelsene etter stormen for noen måneder siden.

– Det var tøft å vite at her har en av de ansatte omkommet. Det gir oss en sterk påminnelse om hvor viktig HMS-arbeidet er. Ingen skal behøve å dø på jobb.

Gullfaks med varm velkomst

Gullfaks A er Owes gamle arbeidsplass, og tidligere arbeidskolleger sto klar på helikopterdekket for å ønske velkommen. Det ble en flott mottakelse.

– Vi ble mottatt med applaus, kanskje fordi det var det gamle skiftet mitt gjennom 18 år. Men når det er sagt, mottakelsen var flott på Gullfaks C og.

Også Odfjellriggen Deap Sea Atlantic og Odfjell Wellservice på Mongstad har hatt besøk.

– Begge steder har oppslutningen om møtene våre vært veldig bra. På sistnevnte sted fikk vi også flere nye medlemmer.

Neste tur, hvor går den?

– Hammerfest og Cosl Promotor er blant stedene som står på blokken framover nå. I tillegg er det en rekke årsmøter som avholdes i løpet av våren. Disse får selvfølgelig og besøk av oss, sier Owe Waltherzøe.

Gullfaks C SAFE flagg
Tøft å være tillitsvalgt nå