Årsmøte i Coor 2016

Tekst: Anita Rugland. Foto: SAFE i Coor

Da har vi avholdt vårt første ordinære årsmøte i SAFE KLUBBEN I COOR

Siden årsmøtet kom tett på påsken var det flere som ikke kunne delta. Men det var en engasjert gjeng som var med Ms Stavangerfjord fra Bergen til Hirtshals 17.-19. mars.

Roy Aleksandersen var med fra SAFE sentralt og hadde gode innlegg om Løft for forpleining, tariff, og om hva som rører seg i fagforenings-Norge, samt med gode bidrag i diskusjonene.

Vi diskuterte hva som er viktig for en ung klubb, hvor langt vi er kommet til nå, og videre utfordringer.

Vi hadde gode og grundige diskusjoner rundt beretning, vedtekter, handlingsprogram og budsjett som siden ble vedtatt. Årsmøtet ga styret myndighet til å velge Vara VO.

Valget ble foretatt og styret, valgkomite og revisorer blir som følger:

Leder: Anita N. Rugland (2 år)
Nestleder: Anders Jansen (1 år)
Økonomi ansvarlig: Birthe Nesse (2 år)
Styremedlem: Roger Amundsgård (1 år)
Styremedlem: Hilde Hysing-Dahl (2 år)
1 Varamedlem: Andre Kristiansen (2 år)
2 Varamedlem: Hans Kolbjørn Pedersen (1 år)

Valgkomite:
Leder: Andre Kristiansen (2 år)
Medlem: Gunhild Vollan (1 år)
Vara: Eirin Vangsnes (1 år)

Revisorer:
Brynhild Bolstad (2 år)
Malvin Larsen (1 år)
Ole Petter Aase (2 år)

Styret blir dermed bestående av fem medlemmer, derav tre nye.

Roger Amundsgård, Hilde Hysing-Dahl, Anders Jansen og Anita Rugland. Birthe Nesse var ikke tilstede. I tillegg er Andre Kristiansen og Hans Kolbjørn Pedersen vara ikke på bilde.
Roger Amundsgård, Hilde Hysing-Dahl, Anders Jansen og Anita Rugland. Birthe Nesse var ikke tilstede. I tillegg er Andre Kristiansen og Hans Kolbjørn Pedersen vara ikke på bilde.

Utsikt og nydeligt vær. Vi hadde flat sjø på hele turen fra Bergen – Hirtshals – Langesund – Hirtshals – Stavanger/Bergen. Ingen var i land.

Anders er en ung mann og veldig interessert i fagforening. Han har tatt flere kurs i SAFE regi og flere kurs står for tur. Han er veldig interessert i å lære mer og leser seg opp på det meste. Han er allerede en ressurs, men vil garantert bli en enda større ressurs etter hvert.

Vi tror han vil passe perfekt som nestleder. Er kokk på SNA.

Roger jobber også som kokk på SNA, men han har vært en del på Statfjord tidligere blant annet som kokk og fagleder. Han er engasjert og har mange interessante innfallsvinkler til saker. Så han er absolutt en ressurs vi setter pris på å ha med på laget.

Birthe er fast vikar i 50 prosent vikariat for vår HVO på SNA. Vi synes det er fantastisk at vikarene er representert i styret i SAFE Klubben. Dermed har vi med oss en kapasitet som kjenner godt til utfordringene som vikarene har. Birthe har drevet firma tidligere og er kjent med regnskap. Vi er derfor glade for at hun vil påta seg vervet som økonomiansvarlig.

Hilde er en gammel traver i fagforeningssammenheng som har vært borte fra det en del år, men ble dratt med i Interimsstyret. Nå er hun på hugget igjen. De fleste har vel fått med seg hennes kapasitet når det gjelder lønn, pensjon og forsikringer. Men hun har mange andre kvaliteter også, og er viktig for styret. Renholder på SFA.

Jeg, Anita, ble også kastet inn i det da jeg samlet interimsstyret. Selv om jeg, i forkant, hadde flere år bak meg i styret i ESS-klubben, har det vært en bratt læringskurve. Oddleiv Tønnessen var god å støtte seg til. Nå skal jeg fylle hans sko. Det er store sko å fylle, men jeg skal gjøre mitt beste. Jeg er renholder på SFB.

Våre to vara, Andre og Hans, er også veldig engasjerte personer som garantert vil bidra på mange måter. Andre har vært aktivt med i interimsstyret frem til nå. Hans har vært tett på oss på mailer. Begge jobber på SNA så den enheten er sterkt representert i det nye styret. Men jeg tror likevel vi har fått et sprekt og godt styre som er klar til å ta fatt på utfordringene våre.

AU vil bestå av Anita N. Rugland, Anders Jansen og Hilde Hysing-Dahl.

Vi har fire personer som nå har gått ut av styret: Gunhild Vollan, Malvin Larsen, Sigrid Våge og Brigitte Amiand, samt Andre Kristiansen som nå er 1.vara. Vi vil takke for alt de har bidratt med i interimperioden. Det har vært viktig for oss.

Vi har hatt mange gode diskusjoner både på årsmøtet, men også over middagen om kveldene. Det var en god stemning gjennom hele årsmøtet som ga oss mot og masse energi til videre arbeid. Dette håper vi medlemmene skal få merke.

Anita og Roy
Hilde
Roger og Andre