Årsmøte i SAFE Mongstad

Foto: Ole Gunnar Rasmussen

Et godt besøkt årsmøte på Mongstad gjenvalgte det sittende klubbstyret med leder Jan-Eirik Feste i spissen. Klubben vedtok også en viktig resolusjon om oljen fra Johan Sverdrup-feltet.

Både Bjørn Asle Teige og Ole Gunnar Rasmussen, de to konserntillitsvalgte i SAFE i Statoil, deltok på årsmøtet. Det samme gjorde Roy Erling Furre fra SAFE sentralt.

Årsmøtet ble holdt på Spjeldnes Gard som ligger i naturskjønne omgivelser på Spjeldnes, i Lindås kommune.

Om lokalet sier eierne dette: «Under rehabiliteringa av sauefjøset i 2007 var ynskje å bevare mest mogleg av det gamle. Reidskaper og innretningar har fått nye og kreative bruksområder i lokalet. Gjøtene som dyra fekk mat i har vorte til sittebenker og bordene er tilverka av material frå skogen tilhøyrande garden.»

Et særegent sted, og et flott sted for Mongstadklubbens årsmøte.

Resolusjon fra årsmøtet i SAFE Mongstad

SAFE Mongstad krever at oljen fra Johan Sverdrup-feltet i Nordsjøen, som skal føres i rør til Mongstad, renses og raffineres etter dagens miljøkrav på anlegget på Mongstad.

Mongstad er konkurransedyktig på faglig styrke, erfaring og kompetanse!

Oljeproduksjonen og leveransene har svært lang levetid og dette er viktig for hele Vestlandsregionen og samfunnet for øvrig.

Det vil bidra til å sikre utvikling, investeringer, forlenget levetid og styrke dagens raffineri.

Klubbleder: Jan-Eirik Feste
Nestleder: May-Cecilie Ulsmog
Kasserer: Torunn Karin Kolås
Styremedlem: Arild Gisle Tveranger
Styremedlem: Lasse Birkeland
Styremedlem: Leiv Birger Sortland
Styremedlem: Kurt Helge Sjursen
Datatillitsvalgt: Geir Nyheim
Ungdomskontakt: Oddvin Carlsen
Studietillitsvalgt: Helen Revheim

Årsmøte SAFE Mongstad. Stemmer for ilandføring av Johan Sverdrup-oljen
Årsmøte SAFE Mongstad. Stemmer for ilandføring av Johan Sverdrup-oljen
Spjeldnes Gard der møtet ble avholdt
Erik Neverdal sier noen ord