Årsmøte i en krisetid

Tekst og foto: Mette Møllerop

Selv om vi er heldige som er ansatt i et solid operatørselskap, må vi ta inn over oss de mange tragiske skjebnene vi har i industrien nå, sa SAFE i Statoil, avdeling sokkels leder Terje Enes, da han åpnet årsmøtet til foreningen som feirer 40-årsjubileum i år.

Vi er inni en stor krise, sa Terje Enes, og viste til de utallige oppsigelsene og permitteringene oljeansatte opplever i oljeselskap og hos underleverandører.

– Vi må ha det klart for oss at heller ikke Statoil kan leve veldig lenge med en oljepris på 30-40 dollar fatet.

Som kjent har Statoil hatt nedskrivninger på rundt 80 milliarder kroner etter investeringer som neppe har fått mye applaus. Det gir selskapet dårligere forutsetninger for den krisa oljeindustrien nå opplever.

Lean i Statoil

Anita Solheim, ansvarlig for implementering av Lean i UPN (Undersøkelse og produksjon Norge), innledet om ledelsesverktøyet Lean, som er på full fart inn i Statoil.

Lean er en filosofi om kontinuerlig forbedring gjennom deltakelse og samarbeid. Det gjelder oss alle, sa Solheim.

– Lean er både en kultur, en metode og et sett med verktøy.

Jobb smartere, ikke spring fortere, sa Anita Solheim.

– Lean har et viktig prinsipp: at de som er tett på arbeidet selv gjennomfører kontinuerlig forbedring.

Dette må selvfølgelig ikke gå på bekostning av sikkerheten.

– Vi har nå prøvd Lean på plattformene Kristin og Heidrun, og det har vist seg å være et godt verktøy for forenkling og forbedring.
Etter at Kristin og Heidrun har prøvd ut Lean, kom Åsgard, Njord, Norne og Snøhvit i gang. Gullfaks har akkurat startet, og i april begynner vi arbeidet med Lean på Oseberg og Snorre.

Solheim trakk fram flere Lean-prinsipper, som engasjement og involvering, standardisert beste praksis, og åpne opp for gode ideer.

– Lean betyr egentlig slank, og er en tenkemåte for å redusere sløsing. Til forskjell fra Step som var et ledelsesdrevet prosjekt, er Lean det motsatte, her er medarbeiderne i front.

Stikkord er reduksjon av transport og enklere logistikk, unngå venting, redusere unødvendig overproduksjon av for eksempel kopier og materiell, korrigering av eksempelvis upresise bestillinger, kompetanse til riktig tid og sted, hva slags kompetanse trenger vi, kartlegge hva vi kan gjøre selv.

Solheim brukte eksemplet med halvfullt eller halvtomt glass: en «Lean-thinker» tar ikke stilling til det, men spør, hvorfor i all verden bruke et så stort glass?

Flere av delegatene hadde ordet i debatten som fulgte.  En fellesnevner var positive erfaringer med Lean, samtidig som det ble advart mot grupperinger i Statoil som «preges av svarte, spisse sko, tjukke briller og store kalkulatorer», og er mest opptatt av hvordan overskuddet som skapes av Lean, skal brukes.

Et krevende år

Gunnar Nakken, produksjonsdirektør i Statoil, innledet om framtidsutsiktene i Statoil. Han startet med å slå fast at det siste året har vært krevende for Statoil.

– Vi er inne i en tøff nedtur, og kostnadsnivået er en bransjeutfordring. Statoil startet forbedringsarbeidet tidlig, og vi bruker mye penger på å skape nye aktiviteter.

En anskueliggjøring på hvilke beløp det snakkes om, var et anslag på ni millioner kroner hver eneste time i døgnet.

– Det kan vi ikke fortsette med i lang tid.
2016 blir tøffere enn 2015, men vi tror det vil komme en opptur, vi vet bare ikke når. Når oljeprisen igjen stiger, må vi være klare til å gå på.

Om norsk sokkel sa Nakken at Statoil aldri har investert så mye, og fått så lite igjen.

Nakken var innom konkurransen i markedet og viste til at Saudi-Arabia og skifergass i Amerika er harde konkurrenter. Samtidig er sikker og effektiv drift og en helhetlig forbedring, gode konkurransekort.

Han trakk også fram ressursutnyttelsen på sokkelen, hvor det tas opp rundt 60 prosent av ressursene i bakken.

– Det er nesten dobbelt så mye som konkurrentene ute, som ligger på 35 prosent.
23. runde som nå behandles hos myndighetene, er veldig viktig for oss, og Barentshavet er viktig for hele industrien.

Nytt styre i SAFE sokkel

Gjenvalg preget årets valg i SAFE sokkel.

Idar Martin Herland kom inn som nytt styremedlem. På observatørplass for SAFE ung kom Jahn Christopher Nævdal inn. Jarle Ådlandsvik satt som styremedlem i forrige periode, og blir i kommende periode 3. varastyremedlem.

Det nye styret er presentert på side 24.

Høyt faglig nivå i debattene

Gode diskusjoner preget årsmøtet. Drift & Vedlikeholdsstrategi var siste post på programmet før offentlige uttalelser. En rekke delegater tok ordet i debatten som fulgte, og innleggene var preget av presise, faglige vurderinger. Spesielt fikk oppgavesett i lys av framtidig bemanning stor oppmerksomhet.

Her ligger det problemstillinger som vil bli fulgt opp framover.

Skryt fra forbundsleder Hilde-Marit Rysst

Dette har vært et flott jubileum, sa Hilde-Marit Rysst da hun takket for innsatsen som ligger bak feiringen av Statoilklubbens 40 år som klubb.

– Både markering og festmiddag ble flott og minneverdig, og gjennomføringen av årsmøtet vært preget av viktige og gode diskusjoner.

Naturlig nok var arbeidssituasjonen i oljesektoren tema i innlegget til forbundslederen.

– Jeg minner om Petroleumsloven §1.2 som sier at oljen skal komme hele landet til gode.

§ 1-2. Ressursforvaltningen
«Ressursforvaltningen forestås av Kongen i samsvar med bestemmelsene i denne lov og vedtak fattet av Stortinget.
Petroleumsressursene skal forvaltes i et langsiktig perspektiv slik at de kommer hele det norske samfunn til gode. Herunder skal ressursforvaltningen gi landet inntekter og bidra til å sikre velferd, sysselsetting og et bedre miljø og å styrke norsk næringsliv og industriell utvikling samtidig som det tas nødvendige hensyn til distriktspolitiske interesser og annen virksomhet.»

– Denne paragrafen er nøkkelen til vår velferd. Vi krever innsats fra regjeringen for å sikre fortsatt velferd for hele landet og for å ta vare på norske arbeidsplasser i oljeindustrien.

Hilde-Marit Rysst trakk fram arbeidet som tillitsvalgte og klubber gjør i forhold til oppsagte medlemmer og diverse nedbemanninger.

– Dere merker situasjonen mest, og dere har en vanskelig jobb i disse tider. Se på Transocean. Det er ikke lenge siden de hadde 1500 medlemmer. Nå ligger de på 600. Bilfinger hadde 2900 ansatte. I dag ligger de på 850 -900 ansatte. Det er dramatiske tall, og dramatisk for dem som står uten arbeid og arbeidsinntekt.

Verden trenger olje

1,2 prosent av verdens energiproduksjon er laget av fornybar energi, sa Rysst.

– Om vi slukker lyset i dag, og stopper oljeproduksjonen, er vi tilbake til hest og kjerre. Vi må, enn så lenge, bruke det vi har for å sikre verden tilstrekkelig energi.

Arbeidsledigheten øker, NAVs utbetalinger øker, skatteinntektene synker, og arbeidslivet trenger fortsatt dyktige arbeidstakere. Oljen er fortsatt Norges desidert viktigste næring og inntektskilde.

Gjeninntakelsesretten må forlenges

– Tidligere byttet folk bare kjeledress når kontrakten gikk til andre selskap. Nå er det av med kjeledressen, på med «NAV-kjeledressen», og så, for de som får ny jobb, på med en kjeledress som gir dem lavere lønn og dårligere arbeidsforhold.

SAFE vil ikke ha noen «spising» av tariffavtaler, sa Rysst videre.

– Forbundet eier tariffavtalene, og dersom noen prøver seg her, skal dere henvise dem til oss. Det er tøffe tider, for dere og for oss. Vi blir færre medlemmer, men det er ikke alltid kjøttvekta som teller. Vi gir oss ikke.

Offentlige uttalelser

Skiftarbeid er en stor belastning og gir nedsatt helse. Men i tillegg til den spesielle skiftordningen er arbeidstakerne i olje- og gassindustrien utsatt for en svært sammensatt kjemisk eksponering, ekstreme støynivå og hard langvarig fysisk belastning.

Hva dette betyr for helse, sykdomsutvikling, uførhet og levealder er ikke kartlagt, tvert imot behandles det som uønsket kunnskap.

Her er det store mørketall. SAFE i Statoil Sokkel krever tallene på bordet!

Forslaget som ble vedtatt med akklamasjon, var innsendt av Halvor Erikstein og Toril Torlei.

Statoils utenlandssatsing

Årsmøtet i 2016 til SAFE i Statoil, krever at stortinget gransker utenlandssatsingen til Statoil.

Forslaget som ble vedtatt med akklamasjon, var innsendt av Sten Atle Jølle.

Pensjon

SAFE i Statoil skal jobbe for at de som ble ansatt per tur på nittitallet, skal få opptjent alle årene til pensjon.

(Eksempel: ansatt tur for tur i 1991, ikke ansatt før i 1993)

Forslaget som ble vedtatt med akklamasjon, var innsendt av Berit Rolfsnes.

Verv Kandidater
Leder Terje S. Enes På valg 2017
Nestleder Sten Atle Jølle På valg 2018
Nestleder Porfirio Esquivel På valg 2017
Nestleder Arvid Eirik Skines På valg 2018
HMS sekretær Toril Torlei På valg 2018
Kasserer Bjørn Arne Haga På valg 2017
Styremedlem Tor Egil Løvli På valg 2017
Styremedlem Per Ove Økland På valg 2017
Styremedlem Terje Axe Sørensen På valg 2018
Styremedlem Idar Martin Herland På valg 2018
Styremedlem Agate L. Hamre På valg 2018
Styremedlem Monica Martinsen På valg 2018
Styremedlem Odd Inge Rørheim På valg 2017
Styremedlem Morten Olsen På valg 2017
Styremedlem Safe ung Anette Paula Nygård På valg 2018
1. Vara styremedlem Cato Stamnes På valg 2017
2. Vara styremedlem Kjell Ivar Nesvåg På valg 2017
3. Vara styremedlem Jarle Ådlandsvik På valg 2017
4. Vara styremedlem Magne Johnsen På valg 2017
5. Vara styremedlem Marvin Å. Haugen På valg 2017
Observatør Safe ung Jahn Christopher Nævdal På valg 2018
Terje Enes
Terje Enes
Gunnar Nakken, produksjonsdirektør i Statoil