Hvilke svar søker vi etter?

Tekst: Mette Møllerop, redaktør i SAFE

Hvorfor minnes, spør Else Tungland i den første artikkelen i særtrykket. Nå er det gått 40 år siden Alexander Kielland-katastrofen etterlot seg 123 familier uten far, ektemann, bestefar, onkel, nevø eller venn.  Er det ikke på tide å glemme, gå videre i livet?

Svaret er todelt. Glemme skal vi aldri. Kunnskapen om årsaker til ulykker som har skjedd, er den kunnskapen vi må ha for å unngå dem i framtida. Å gå videre i livet er nødvendig. For å kunne klare det, må vi stole på at sannheten ligger på bordet foran oss.  Svaret er altså både kollektivt og individuelt.

Kan det være flere svar å finne?

Det avhenger av hva man ønsker svar på. Hvor mye informasjon ligger fortsatt skult i arkiver? Hvor mange myndighetspersoner og offisielt oppnevnte granskere unnlot å ta granskingen på alvor, basert på ulike personlige motiver? Hvor mange involverte tenkte at det var best å være taus slik at man ikke fikk problemer eller kanskje mistet jobben? Hvor mange tenker det er flaut å ha en offentlig mening om dette først nå, uten å forstå at det er en slik åpenhet det står respekt av? Å ta feil valg hører til det å være menneske. Å rette dem opp i etterkant, er viktigere enn å ha valgt feil.