Siste utgave

Yrkesskadeforsikring:
Arbeidslivets kasko for mennesker?

Lederen

Vi forventer en travel høst

Sommeren er på hell, og vi i SAFE gjør oss nå klare for en travlere høst enn noen gang.
Først ut er frontfagsoppgjøret som begynte 3.august, før bransjeoppgjørene skal forhandles utover i september.
Selv om koronasituasjonen har snudd opp-ned på det meste av hverdagslivet slik vi kjenner det, er det liten tvil om at vi forventer reelle forhandlinger. Årets oppgjør er et hovedoppgjør, så alt kan forhandles om. Det ene selskapet etter det andre legger frem meget positive resultater, og det er klare forventninger i medlemsmassen: det er en selvfølge at arbeidstakerne får sin rettmessige del av dette.
SAFE har tydelige krav både på lønn og rettigheter, og på rederiområdet er også i år pensjon et spørsmål som må løses. Følg med på hjemmesiden vår, FB og ukeinfoer som sendes ut.
I tillegg til forhandlinger er det mange arrangementer som forventes blir gjennomført på forskjellige måter denne høsten. Flere klubber har utsatt sine årsmøter og konferanser, og det har også myndighetene gjort med mye av sitt arbeid og sine partsarenaer.
Nå når det åpnes opp for møtevirksomhet er det mange møter og andre arrangement som skal og kan gjennomføres. SAFE deltar der vi skal og der vi inviteres.
I tillegg er det mange saker som er i rettssystemet og som nå nærmer seg gjennomføring. Det betyr at mange av dere tillitsvalgte blir involvert, både i forarbeid og under selve rettsprosessene.

Artikkeloversikt

Fra rettssaken i lagmannsretten mellom Bjarne Kapstad og Tryg forsikring
Fra rettssaken i lagmannsretten mellom Bjarne Kapstad og Tryg forsikring

Arbeidslivets kasko for mennesker?

Arbeidsgiveren frikjøpes for ansvar for arbeidstakeren ved å tegne forsikring. Det betyr at selskapet du jobber i, og som er pålagt å tegne yrkesskadeforsikring for deg og dine kolleger, ikke hefter overfor deg for krav etter loven. I klartekst betyr dette at det er forsikringsselskapet som har overtatt ansvaret for arbeidstakeren, altså deg.

Ebba Wergeland
Ebba Wergeland

Må man godta risiko i yrket når man tar en jobb?

De fleste som skader seg på jobb, er ikke klar over at de straks må skaffe seg bevis for det som skjedde, helst ved å oppsøke lege som kan beskrive skaden og hendelsen i journalen.

Roy Aleksandersen
Roy Aleksandersen

Tariffoppgjør i koronatid

SAFE forventer et godt og ansvarlig tariffoppgjør, sier nestleder Roy Aleksandersen.
– Vi krever at medlemmene våre får et lønnsoppgjør som gir dem deres rettmessige del av det de har krav på, både i forhold til lønn og arbeidsvilkår.

Alf Rune Kalland
Alf Rune Kalland

SAFE vant i Arbeidsretten! Oppsigelsen av Alf Rune Kalland er tariffstridig og ugyldig

En enstemmig Arbeidsrett slår fast at oppsigelsen av klubbleder og hovedtillitsvalgt i Island Offshore Crewing, IOC, Alf Rune Kalland, er tariffstridig og ugyldig.
Jeg er utrolig glad for dette, sier Alf Rune Kalland. – Selvfølgelig er dommen viktig for meg personlig, men jeg er minst like glad for dommens prinsipielle betydning for hele fagbevegelsen, uansett hvilket forbund du hører hjemme i.

Forbundssekretær Stig-Rune Refvik
Forbundssekretær Stig-Rune Refvik

Stig-Rune Refvik, gjenforent med HMS

Ferietid og sykdom kan gi få og travle saksbehandlere/organisasjonssekretærer nye arbeidsoppgaver og saksområder man vanligvis ikke har ansvaret for. Det viser seg at ingen ting er umulig, man tar det på strak arm.

Alf Rune Kalland
Alf Rune Kalland

TIOS: bevisst ukultur eller kunnskapsløshet?

Oppsigelser og permitteringer går parallelt med utlysing av nye stillinger. Salg av aksjer som totalt endrer selskapets eierstruktur, uten at tillitsvalgte orienteres. Hopper fra den ene tariffavtalen til den andre, uten forhandlinger med klubben. Ønsker å bruke tariffavtaler som eies av hovedorganisasjoner som de selv ikke er medlem i. Endrer lønns- og arbeidsbetingelser for ansatte over natten, uten forhandlinger med klubb og fagforeninger.

Advokat Bjørn Inge Waage
Advokat Bjørn Inge Waage

SAFE vant Stena Don-saken i Gulating lagmannsrett

Dommen slår fast at det var en virksomhetsoverdragelse da Stena Don gikk fra norsk til britisk sektor og riggen ble bemannet av ansatte i Stena Drilling PTE Ltd. Også masseoppsigelsene av riggmannskapet var i strid med oppsigelsesforbudet og de 78 SAFE-medlemmene som er omfattet av saken, har rett på erstatning.

Thor Ulrik Jacobsen
Thor Ulrik Jacobsen

Godt samarbeid mellom Equinor og verneombudene

Verneombudstjenesten i Equinor Energy fungerer svært godt i disse Covid19 tider. Lokalt på innretningene samhandler hovedverneombudene og verneombudene svært godt med ledelsen i forhold til nødvendige avvik og ekstra innstas for gjennomføring av treninger og øvelser, samtidig som de etterlever smittevernet.

YS-leder Erik Kollerud
YS-leder Erik Kollerud

YS Karriereveiviser gir deg nye muligheter

Som medlem i SAFE får du en unik mulighet til å lære mer om deg selv. Med YS Karriereveiviser kartlegger du personligheten og interessene dine. Sannsynligvis oppdager du at du har kvaliteter som gir deg flere muligheter i arbeidslivet enn hva du trodde.

Christian Gjerde, advokat Legal24
Christian Gjerde, advokat Legal24

Klage til selger etter bilkjøp

Kjøp av bil er for de fleste n kostbar investering. Det kan derfor være frustrerende dersom det viser seg at bilen lider av mangler. I mange tilfeller kan selgeren stilles til ansvar for feilene. Denne artikkelen gjennomgår hvilke rettigheter du som bilkjøper har i møte med selger.Kjøp av bil er for de fleste n kostbar investering. Det kan derfor være frustrerende dersom det viser seg at bilen lider av mangler. I mange tilfeller kan selgeren stilles til ansvar for feilene. Denne artikkelen gjennomgår hvilke rettigheter du som bilkjøper har i møte med selger.

Hege J. Wold Juridisk rådgiver i Compendia med 15 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett. Hun har også jobbet mange år som journalist. Foto: Compendia
Hege J. Wold Juridisk rådgiver i Compendia med 15 års erfaring innen kontraktsrett og arbeidsrett. Hun har også jobbet mange år som journalist. Foto: Compendia

Det juridiske hjørnet

Omsorgsdagene ved små barns sykdom ble nullstilt 1. juli 2020
Arbeidstaker har fått ny årskvote med omsorgsdager som kan brukes siste halvår. Samtidig settes det strek over omsorgsdager som ble gitt tidligere i år. Ble ikke de brukt opp, falt de bort 30. juni.

Illustrasjon for SAFE Quiz
Illustrasjon for SAFE Quiz

Kan du dette?

Kan du dette? SAFE Magasinet Quiz

Illustrasjonsbilde for SAFE Kryssord
SAFE Kryssord

Kryssord

SAFE Magasinet kryssord.