40 år etter Kielland

Forsidefoto: Overlevende intervjues av New York Times. Bildet ble kjøpt på auksjon av Tomas Jackobsen og gitt til Kielland-nettverket. Utgitt av SAFE magasinet, april 2020.
Ansvarlig redaktør: Hilde-Marit Rysst
Redaktør: Mette Møllerop
Layout: Eirin Aske ved Kai Hansen Trykkeri
Repro og trykk: Kai Hansen Trykkeri

Foto: Jan Egil Pettersen/Norsk Oljemuseum
Foto: Jan Egil Pettersen/Norsk Oljemuseum