SAFE i Transocean til Krakow

Tekst og foto: Stig Rune Refvik

Transocean sine tillitsvalgte har gjennom en krevende prosess med sammenslåing av Songa, Ocean Rig og Transocean klart å samle et meget sterkt lag. Det var derfor spennende og givende å treffe mer enn 40 tillitsvalgte på tillitsvalgtkonferanse i Krakow. De var engasjerte og lot seg rive med i diskusjoner, samt lyttet godt til innleggene.

Jeg fikk ikke anledning til å ankomme før sent på kvelden den 29 oktober. Da hadde allerede nestleder i SAFE, Roy Aleksandersen, og «muskelen» i SAFE, Kai-Morten Anda, bidratt på et godt styremøte. Antall saker vitner om stor aktivitet i klubben. Dette er en gjeng som ikke lar seg pille på nesen. De står støtt og står opp for sine medlemmer.

Status i klubben ble lagt frem på trygt og godt vis av Transoceans klubbleder Steinar Nesse. Han var flankert av en alltid like herlig engasjert nestleder Egil Bjørgås som kunne vise til jevn og god vekst i klubben. Videre kunne en inspirerende tillitsvalgtansvarlig Martin Kristensson vise til godt belegg med tillitsvalgte på så godt som alle crew på alle riggene. De fremsto allerede som en sammensveiset klubb hvor en rekke av de tillitsvalgte og styrerepresentanter utfylte hverandre på en god måte. Fokus lå på sak og hva man kunne få til – dette lover godt!

Videre var det godt å se at Roy og Kai-Morten loset alle trygt gjennom tariff- og lønnsoppgjør. Tariff og lønn engasjerer, og det var ikke noe unntak i Krakow. En rekke innspill tas med videre og vi gleder oss til å få det fra andre klubber også. Det ble meldt røft vær til neste års lønnsoppgjør og en gjør seg dermed klar for tøffe forhandlinger, med klare krav.

Undertegnede prøvde en ny vri – hvor vi utfordret hverandre på hvordan vi fremstår som tillitsvalgte? Her var tanken at en skulle få i gang litt egen refleksjon og forstå medlemmets behov. Er vi flinke til å lytte og hvordan følger vi opp det som er viktig for det enkelte medlem. Det er lett for at vi snakker om det som betyr mest eller interesserer oss selv, uten å lytte til hva medlemmet har på hjertet eller ønsker fokus på. Gjennom øvelser i grupper var det flere som kjente på at det å stille åpne spørsmål, i stedet for ledende og lukkede spørsmål, var vanskeligere enn en trodde. Dette ble en slags pilot med litt miks fra andre fagområder (pedagogikk, intervjuteknikk og innsalg). Kanskje noe dere ser som et av flere tema i en fremtidig modul på SAFE skolen.

Det ble god middag og enda bedre selskap på kvelden. Med ny lærdom og gode minner forlot vi Krakow og jeg kjente at jeg hadde vært del av et godt fellesskap. Takk igjen for invitasjonen og beste ønsker fra SAFE.

Roy Aleksandersen foreleser
Roy Aleksandersen foreleser
Kai Morten Anda
Kai Morten Anda