Fra sorg til kunst og kultur

Tekst: Mette Møllerop. Foto: Stavanger AV Institutt

«Jeg husker også da helt eksakt hvor jeg sto på scenen, hva jeg sang ordrett, og hva jeg følte da vi sang et firestemmig arrangement a capella, om de som ble borte.» (Stig Eriksen) Alle som hørte sangen var berørt. Det var sterke følelser.

Mennesker som på ulikt vis blir en del av ulykker, dødsfall, tragiske hendelser, opplever gjerne et behov for å gi et annet utrykk for sorg enn den «tradisjonelle» sorgen. Både sang, litteratur, billedkunst og dans er skapt, både for å komme seg videre selv i en sorgprosess, og for å dele opplevelsen med andre, sammen på scene, i konsertsal, på utstilling eller som utgitte bøker.

Alexander Kielland-ulykken har i etterkant skapt en rekke forskjellige kunstneriske uttrykk som hjelper pårørende, etterlatte og samfunnet rundt til å kjenne på følelser og bearbeide sorg.

I 2020 er det 40 år siden Alexandre Kielland-plattformen sank i havet og tok med seg 123 mennesker i døden. 40-årsjubileet markeres på en rekke steder og på ulike måter.

På Hå Gamle Prestegård åpnes utstillingen «Råolje» 28. mars. Hovedtema er ytringsfrihet, medvirkning og demokrati, og jakten etter rikdom og levebrød på havet.  Et internasjonalt kunstnerisk prosjekt med fremragende installasjonskunstnere bidrar til refleksjon rundt det ordløse i en katastrofe som førte til tap av mennesker vi aldri kan beskrive tomrommet etter. Det settes søkelys på omkostningene ved vår oljerikdom og vår velstand.  Et fotografisk dokumentarisk prosjekt koblet opp mot forskningen på katastrofen gir ansikt til berørte av katastrofen.

Gjennom to måneder kan du oppleve konserter, foredrag, debatter, litteraturkvelder og forfattersamtaler med blant annet Carsten Jensen og Atle Berge, og en rekke andre kulturarrangement.

30. mai har SAFE fått en dag på Hå Gamle Prestegård til egen disposisjon. Her vil HMS med fokus på sikkerhet og regelverk bli hovedtema.

Nasjonal begivenhet i Arendal

Dette er en nasjonal begivenhet som er lagt til Arendal, siden mange av de omkomne og overlevende kom fra Agder. Familiene til alle de berørte av ulykken ønskes spesielt velkommen!

Kronprinsparet er invitert. Fiolinist Arve Tellefsen, operasangerne Solveig Kringlebotn og Ludvig Lindstrøm, og skuespiller Kåre Conradi deltar, sammen med pianist Kjetil Bjerkestrand, artisten Hans Inge Fagervik, trompetisten Lucas Fagervik, musikerne Peter Haltorp, Arild Nyborg og Merete Haslund. I tillegg spiller Agder Kammerorkester under ledelse av Tim Harry Blomberg, og det blir sang av et prosjektkor under ledelse av Hans Jakob Epland.

Kåre Conradi vil lese fra de overlevende og etterlattes historier. Dykkerne som hentet opp de døde skal takkes av barnebarn til de omkomne.

Konserten er gjennomgående en alternering mellom musikk, sang og opplesning, der de fleste tekstene er oljearbeidernes egne, sterke beretninger fra like før, under og etter ulykken.

Arrangøren, som er Kielland-nettverket, har i en årrekke arbeidet for å oppnå ny gransking av årsakene til ulykken, på vegne av alle etterlatte og overlevende. Hovedmålet for dette arbeidet ble nylig nådd, i og med at Stortinget har gitt Riksrevisjonen i oppdrag å granske Alexander L. Kielland-ulykken på nytt. Ulykken er til dags dato Norges største arbeidsulykke, der 123 omkom og 89 overlevde.

Produsent i Arendal: Merete Haslund

Alexander Kielland. Foto: Stavanger AV Institutt
Alexander Kielland. Foto: Stavanger AV Institutt