“O jul med din glede”

Kun en håndfull dager igjen til jul og året 2019 avsluttes. Hva er det å tenke tilbake på? Fikk du gjennomført dine mål? Fikk du overraskelser du ikke hadde drømt om? Ble det et vanskelig år?

Vi har så forskjellige utgangspunkt for våre liv og drømmer, vi er så komplekse – hver og en av oss.
Bransjen vår er også kompleks, fra de enkleste gjøremål og oppgaver til “romforskning” og avanserte utfordringer. Felles for de alle er at vi som arbeidstakere forventer å bli tatt alvorlig og møtt med respekt. Vi har yrkesstolthet og ønske om å bidra, gjøre vår arbeidsplass og bedrift solid, trygg og den foretrukne. Vi har et avtaleverk som vi deler med arbeidsgiver, og begge parter er bundet av. Derfor er det frustrerende at SAFE må bruke rettssystemet stadig oftere for å få løst saker, både i tariffspørsmål og personalsaker. SAFE er genuint opptatt av å forholde oss til avtaler og lover i arbeidslivet, vi setter store spørsmåltegn ved at arbeidsgiver i så mange tilfeller ikke gjør det. Flere saker er på vei inn til både arbeidsrett og tingrett, så advokatene våre får et travelt år også i 2020.