Siste utgave

Offshorelivet:
jobben venter

Lederen

Takk for besøket

En deilig dag i august avsluttes med å gå ned fra riggen mens kvelden siger på. Så kjekt å få reise rundt å snakke med folk. Høre alt fra ferieminner til tanker om arbeidsdagen. Vite at spørsmål om arbeidslivet, helse, rettigheter og krav blir stilt.

Folk er engasjerte. Engasjerte i arbeidsplassen sin, bidrar til at bedriften går best mulig, med færrest mulig uhell – spesielt skader. Dette engasjementet er godt å møte, og jeg håper for all del engasjementet rykker oss alle opp av «velferdsstolen» senest 9.september og tar oss til valglokalene rundt om i det langstrakte land.
Akkurat som på arbeidsplassen betyr din stemme noe. Ved å stemme er du med på å styre veien kommunen din tar, ved å være engasjert bidrar du til å styre arbeidsgiver. Dette er deler av demokratiet som vårt land og vårt arbeidsliv er tuftet på. Ikke la det forringes, ta et valg og gi din stemme til det partiet – den politikeren du mener vil gjøre livet best å leve i din kommune.

Livet i olja, dag etter dag, skift etter skift. Ei som har satt ord på offshorelivet er Linda Kleveland. Les om hennes fortreffelige erfaringer og betraktninger på side 4.

Før sommeren gjennomførte SAFE er sterk og uavhengig HMS-konferanse. Mange viktige temaer ble løftet frem. Godt formidlet av dyktige fagfolk, og vi fikk et innblikk i noen av skjebnene som arbeidslivet vårt skaper. På side 26 kan du lese mer om konferansen.

SAFE sitt engasjement i Kiellandgranskningen fortsetter, og på side16 kan du lese om oppdraget Riksrevisjonen har fått. I tillegg på side 8 er en viktig artikkel om lignende katastrofer som Norge også burde ha lært av. Og, hva er «Disastersongs», og hva kan vi lære av dem?

For engasjerte tillitsvalgte og verneombud er det en spennende høst. SAFE Skolen arrangerer kurs, både trinn 1, 2 og 3 denne høsten. Du har alle muligheter til å få det kompetanseløftet du ønsker, i tillegg til å bli kjent med andre SAFE’ere på tvers i organisasjonen vår. Nettverk knyttes og det sosiale får utvikle seg. Gå inn på hjemmesiden og meld deg på!

Artikkeloversikt

Offshorelivet sett fra mitt kjøkkenvindu

«En oljeplattform er en total institusjon – et 24 timers samfunn, hvor arbeid og fritid, sosialt samvær og privatliv er integrert i en felles og avgrenset verden, mer eller mindre avgrenset fra samfunnet utenfor».
Slik beskriver samfunnsforskere en oljeplattform, og slik kan jeg bekrefte at det er.

Havnen i St.John's på Newfoundland er base for supplyfartøy som betjener mange av oljeinstallasjonene. (2)
Havnen i St.John's på Newfoundland er base for supplyfartøy som betjener mange av oljeinstallasjonene.

Ocean Ranger-ulykken i Canada

I løpet av 1980-årene havarer tre oljeplattformer med store tap av menneskeliv i Norge, Canada og Storbritannia. Alle de tre ulykkene har vært karakterisert som nasjonale katastrofer og alle førte til at det blir nedsatt store offentlige granskinger som igjen la grunnlag for revidering av sikkerhet, regelverk og konstruksjoner.

Kian Reme, Marie Smith-Solbakken og klubbleder i SAFE Sokkel, Terje Enes
Kian Reme, Marie Smith-Solbakken og klubbleder i SAFE Sokkel, Terje Enes

Alexander Kielland

Professor ved Universitetet i Stavanger, Marie Smith-Solbakken, og Kian Reme, leder av Kielland-nettverket, var invitert til landsmøtet i SAFE, og oppsummerte arbeidet som er gjort så langt i forbindelse med granskningen av ulykken.

Et faglig sterkt landsmøte

Hilde-Marit Rysst, SAFEs forbundsleder, åpnet landsmøtet med en gjennomgang av «rikets tilstand». Hardere linje fra arbeidsgiverne, særlig NR, gir oss mye ekstra arbeid, gledelig er et økende medlemstall.

Reidun Ravndal og Roy Aleksandersen
Reidun Ravndal og Roy Aleksandersen

Et skuffende tariff-år!

Det eneste tariffområdet med reelle forhandlinger var NR-området. Avtalen mellom SAFE og Norges Rederiforbund gir oss forhandlinger hvert år, mens de andre områdene skifter mellom hovedoppgjør og mellomoppgjør. I år var det et samordnet mellomoppgjør, sier tariffansvarlig Reidun Ravndal og nestleder Roy Aleksandersen i SAFE.

Harald M. Bode. Foto privat
Harald M. Bode. Foto privat

Redaktør, kollegaer og kamerater

Dagens pensjonister og dere har vært med å kjempe mot mange urettferdigheter.
Hvem skulle trodd at de største urettferdighetene først oppstår når man har blitt pensjonist?

Roy Aleksandersen
Roy Aleksandersen

SAFE støter pensjonskravene

Hvorfor skal pensjonistene som i hele sitt yrkesaktive liv har bidratt til fellesskapet, få sin pensjon underregulert, når pensjonen reguleres?

Høyt faglig nivå på HMS-konferansen

HMS-konferansen «Fullt forsvarlig» hadde flere av verdens mest anerkjente forskere som innledere på problemstillingen; hva skjer med mennesker som eksponeres for eksos og ultrafine partikler?

Dagfinn Wiik, leder i ALF
Dagfinn Wiik, leder i ALF

Innlegg på SAFE HMS-konferanse – fullt forsvarlig

Arbeidsmiljøskaddes LandsForening, ALF, ble etablert i 1986 og da under navnet LFFL (LandsForeningen For Løsemiddelskadde). Foreningen byttet navn for cirka 15 år siden, delvis på grunn av at antall løsemiddelskadde heldigvis var nedadgående, men også fordi vi ville forsøke å favne alle typer yrkesskader.

Vegard Haugen, advokat Legal24, advokatfirma AS
Vegard Haugen, advokat Legal24, advokatfirma AS

Økonomisk oppgjør ved separasjon

Mange opplever i løpet av livet at de må gjennom en separasjon. Hvis man har felles barn opplever man da at man må finne en løsning hva gjelder fast bosted og samvær for barna. I tillegg skal det gjennomføres et økonomisk oppgjør.

Elisabeth Bjelland, Advokat MNA, SAFE
Elisabeth Bjelland, Advokat MNA, SAFE

Det juridiske hjørnet

Sentrale og nyere rettsavgjørelser fra Høyesterett
I denne utgaven av SAFE-magasinet vil det i juridisk hjørne gis en gjennomgang av nyere og sentrale arbeidsrettslige rettsavgjørelser fra Høyesterett.

Illustrasjon for SAFE Quiz
Illustrasjon for SAFE Quiz

Kan du dette?

Kan du dette? SAFE Magasinet Quiz

Illustrasjonsbilde for SAFE Kryssord
SAFE Kryssord

Kryssord

SAFE Magasinet kryssord.