Konstruktivt møte mellom SAFE og Miljøpartiet De Grønne, MDG

Tekst og foto: Hilde-Marit Rysst

MDG har startet en møteserie med forskjellige fagforbund, og SAFE møtte partiet på Stortinget.

Det var en engasjert gjeng SAFE’ere som på forskjellige måter tar til orde for en konstruktiv debatt, faktabasert om klima og praktisk om hva bransjen faktisk holder på med.

Bjørn Asle Teige, konserntillitsvalgt i Equinor, har ved flere anledninger frontet vår arbeidsplass og vår bransje på konferanser og i møter med klimaengasjert ungdom. Idar Martin Herland, tillitsvalgt på Kristin, står blant annet bak Stolt Oljearbeider, rammen mange av oss bruker på Facebook, i tillegg til å være aktiv i mange debatter på sosiale medier. Ole Gunnar Rasmussen, tillitsvalgt i Castbergprosjektet, oljearbeider og fiskersønn fra Sørøya som i flere anledninger har debattert bransjen vår og klima. Ikke minst er han tydelig på fakta om at fisk og olje sameksisterer positivt. Han er også en tydelig stemme på sosiale medier.

Vi utgjorde dermed en frisk, utfordrende og kunnskapsrik gjeng som skulle møte MDG.

SAFE sitt utgangspunkt er at det må dialog til. Vi trenger en åpen dialog som gir alle mulighet til å teste ut våre argumenter, legge frem fakta og diskutere. Troen på at det etterhvert vil bli et nyansert, faktabasert syn på klimadiskusjonen er absolutt til stede. Slik situasjonen er nå, kommer vi ingen vei.

Fra MDG møtte Une Bastholm, Arild Herstad, nasjonale talspersoner, Janne Stene og Knut F. Qvigstad.

Som ventet ble ingen av partene frelst eller overbevist om at den andre har rett. Vi fikk raskt konstatert at vi har et veldig forskjellig utgangspunkt for troen om og på vår fremtid. Men vi konstaterte også raskt at vi er 100 prosent enige i at vi ønsker en bærekraftig og sunn klode for våre barn og barnebarn.

Der forskjellene blir tydelige, er troen på hva som virkelig monner, og troen på hvorvidt vi per nå kan leve uten fossil energiproduksjon samt fossile produkter. Mens MDG hevder at behovet for fossilt tar slutt innen kort tid, mener SAFE at behovet for energi er så stort, og fornybart ikke er i nærheten av mengdene vi trenger, at vi vil ha fossilt som en del av miksen også i uoverskuelig fremtid. Og når vi samtidig ønsker å opprettholde vårt velferdssamfunn – og det var vi enige om alle rundt bordet, ja da trenger a/s Norge både våre arbeidsplasser og den økonomien vår bransje og hver enkelt av oss bidrar med over skatteseddelen!

Tenker vi oss i tillegg at FN sine bærekraftsmål skal nås, da er energibehovet enormt. Når det gjaldt mengde fornybar energi ved hjelp av vindmøller var avstanden enorm mellom oss. MDG mener at vindmøllene vil gi nok energi til også å ta løftet som trengs fremover. Det tror ikke SAFE.

Det var spennende å høre siste nytt fra Equinor om norsk gass til Europa. LNG, hvor Equinor fjerner CO2, og forbrukerne får hydrogen til sine husholdninger. CO2’en returneres til Norge og lagres. Slik blir fossil gass fra Norge uten klimaavtrykk for forbrukeren og for verden. Dette er nybrottsarbeid, og vi krysser fingrene for at prosjektet blir vellykket og kan slippes i stor skala. Dette var ett eksempel på hva bransjen jobber med og utvikler, og det syns også MDG hørtes veldig positivt og spennende ut.

Møtet diskuterte og uttalelser på sosiale medier. Uttalelsene fra en lokal tillitsvalgt om at oljearbeiderne kan sammenlignes med nazister og slavedrivere, bekreftet MDG at de ikke støtter. Det ble allikevel påpekt fra SAFE at det er flere eksempler på negative sammenligninger fra MDG sentralt som er unødvendige og ikke bør brukes. MDG hørte og forstod eksemplene våre, så får vi håpe de tar det til etterretning.

Møtet var friskt, ærlig og tydelig. Det er ingen tvil om at det er lang vei å gå for å få en faktabasert diskusjon. Svarene på hva vi skal leve av istedenfor fossilt, både med tanke på inntekt til staten og arbeidsplasser, var det få svar på fra MDG. Det gjenspeiler jo hvorfor vi står så langt fra hverandre i debatten. Det er forskjell på en diskusjon basert på følelser, tro og håp om en klimarevolusjon, og å ta med fakta, behov og økonomi for å få til en fornuftig omstilling. Det er også stor forskjell på symbolpolitikk som gjør at Norge tar seg godt ut på glansa papir, og reelle klimatiltak som gjør en forskjell for verden. Klima er globalt og det er det totale fotavtrykket som betyr noe, ikke festtalene!

SAFE mener reelle tiltak om øremerking og direkte overføringer av midler til forskning og praktisk rettede klimatiltak, spesielt i utlandet hvor det virkelig utgjør en forskjell, er helt nødvendige. Bruk midler fra Oljefondet eller øremerkede summer fra bransjens overskudd til klimatiltak, la Norge vise vei i de globale endringer som må gjøres. Dette handler ikke om bompenger og elbiler i vårt bittelille land.

Vi går spennende tider i møte og det må gjøres viktige valg. Dette møtet var bare en start på en dialog som må på plass skal vi få de gode, fornuftige tiltak som trengs.

Som et partipolitisk uavhengig forbund har og kan SAFE snakke med alle partier, og det gjør vi – denne gangen med MDG.

Bjørn Asle Teige, Ole-Gunnar Rasmuusen, Idar Martin Herland og Hilde-Marit Rysst
Bjørn Asle Teige, Ole-Gunnar Rasmuusen, Idar Martin Herland og Hilde-Marit Rysst