Kan du dette?

 1. Hva het filmen som kom i 1969, og som var ment som et krast angrep på det amerikanske samfunnet?
 2. Hvor gammel ble Aretha Franklin som døde i fjor?
 3. Hva het den melodien som hennes søster, Erma Franklin, gjorde originalversjonen av, og som senere ble kjent med Janis Joplin?
 4. I hvilken verdensdel vokser planten lotus?
 5. Hva slags dyr er et reptil?
 6. Hvor var zloty myntenhet?
 7. Hvilken apeart er utbredt på Borneo og Sumatra?
 8. Er nikkel et grunnstoff?
 9. Hvilken type instrument er okarina?
 10. Hva er det motsatte av aktiva?
 11. Hva het albumet som Robert Plant og Allison Krauss ga ut sammen i 2007?
 12. Hva kalles det trestativet der malere stiller opp lerretet mens de maler?
 13. Hva kalles samiske, hælløse sko, laget av reinskinn?
 14. Hva er laveste befalsgrad i hæren?
 15. Hva kalles en malerisk fremstilling av livløse gjenstander?
 16. Hvilken amerikansk countryartist døde på sin 79årsdag 6. april 2016?
 17. I hvilket fylke ligger hageanlegget «Flor og fjære»?
 18. Hva er en panda?
 19. Hvilken norsk politiker levde i tidsrommet 1910 – 1984?
 20. Hvilken annen norsk politiker har skrevet memoarbøkene «Rett på sak», «Kortene på bordet» og «Blåmandag»?

Svar på quiz

Illustrasjon for SAFE Quiz