Siste utgave

En høst full av
arbeidsplassbesøk

Lederen

“O jul med din glede”

Kun en håndfull dager igjen til jul og året 2019 avsluttes. Hva er det å tenke tilbake på? Fikk du gjennomført dine mål? Fikk du overraskelser du ikke hadde drømt om? Ble det et vanskelig år?

Vi har så forskjellige utgangspunkt for våre liv og drømmer, vi er så komplekse – hver og en av oss.
Bransjen vår er også kompleks, fra de enkleste gjøremål og oppgaver til “romforskning” og avanserte utfordringer. Felles for de alle er at vi som arbeidstakere forventer å bli tatt alvorlig og møtt med respekt. Vi har yrkesstolthet og ønske om å bidra, gjøre vår arbeidsplass og bedrift solid, trygg og den foretrukne. Vi har et avtaleverk som vi deler med arbeidsgiver, og begge parter er bundet av. Derfor er det frustrerende at SAFE må bruke rettssystemet stadig oftere for å få løst saker, både i tariffspørsmål og personalsaker. SAFE er genuint opptatt av å forholde oss til avtaler og lover i arbeidslivet, vi setter store spørsmåltegn ved at arbeidsgiver i så mange tilfeller ikke gjør det. Flere saker er på vei inn til både arbeidsrett og tingrett, så advokatene våre får et travelt år også i 2020.

Artikkeloversikt

Oddleiv Tønnessen
Oddleiv Tønnessen

Nesten litt bibelsk med stikkordene brød og fisk

40 år i oljeindustrien og like lenge som tillitsvalgt. Nå, i november, ga Oddleiv Tønnessen fra seg kontrollen, gikk av som klubbleder i SAFE i ESS, og gikk samtidig av med pensjon.

Nytt styre ble valgt på årsmøtet.
Nytt styre ble valgt på årsmøtet.

SAFE i ESS må ta utfordringene uten Oddleiv Tønnessen på laget

Rammen rundt årsmøtet til ESS kunne ikke vært bedre. Med utsikt til havet, mat og forpleining som passer en ekte forpleiningsklubb, et godt gjennomført årsmøte og særdeles god stemning, ble det både en velfortjent avslutning for klubbleder Oddleiv Tønnessen, og en fin start for det nye styret.

Kjetil Brandvik, klubbleder i Teekay, Arild Jenssen, klubbleder i Seadrill/områdeleder NR, Stig-Rune Refvik, forbundssekretær organisasjon i SAFE og Stefan Jakobsson, klubbleder i Floatel. , ,
Kjetil Brandvik, klubbleder i Teekay, Arild Jenssen, klubbleder i Seadrill/områdeleder NR, Stig-Rune Refvik, forbundssekretær organisasjon i SAFE og Stefan Jakobsson, klubbleder i Floatel.

En høst full av arbeidsplassbesøk

SAFEs ledelse har brukt høsten godt. Å bli kjent med medlemmer og deres arbeidsforhold prioriterer vi høyt. Det er jo deres meninger som legger grunnlaget for vår politikk og planer, sier Hilde-Marit Rysst, forbundslederen i SAFE.

Hilde-Marit Rysst
Hilde-Marit Rysst

Reisebrev fra Johan Sverdrup

«Da er du velkommen til Johan Sverdrup 2. oktober»
Så flott! Jeg skal ut å ta Norges nye stolthet i eget øyesyn! Hva venter meg der ute? Det er elefantfunnet få trodde på, tegnet og bygd på fantastiske sju år. Det er feltet som skal produsere for cirka 1,5 milliarder kroner i uka, og levetid er foreløpig 50 år!

Riggbesøk på Tenerife

SAFE har travle dager på kontoret, men målet om å komme seg mer ut i feltet er alltid der og alltid populært blant medlemmene.

Roy Aleksandersen foreleser
Roy Aleksandersen foreleser

SAFE i Transocean til Krakow

Transocean sine tillitsvalgte har gjennom en krevende prosess med sammenslåing av Songa, Ocean Rig og Transocean klart å samle et meget sterkt lag. Det var derfor spennende og givende å treffe mer enn 40 tillitsvalgte på tillitsvalgtkonferanse i Krakow. De var engasjerte og lot seg rive med i diskusjoner, samt lyttet godt til innleggene.

Idar Martin Herland
Idar Martin Herland

Hva nå, SAFE Sokkel?

Det nærmer seg enda et nytt år, uten at vi vet så mye mer om resultatet av utredningene SAFE Sokkel i Equinor skulle gjøre etter årsmøtet i mars 2018, og videreført i 2019. Risikovurderingene skulle avklare om det ble SAFE, eller et vedtak om å melde klubben ut av SAFE for å danne en ny klubb sammen med Lederne i Equinor. Denne nye klubben skal tilsluttes forbundet Lederne.

Visegruppa framfører Alexander Kielland-sangen
Visegruppa framfører Alexander Kielland-sangen

Her gikk kameratene i døden

Det var mange yrkesgrupper som var ute på oppdrag i Nordsjøen i oppbygningsfasen av oljevirksomheten. I 1980 var det mange som kom på kortvarige oppdrag og mange av dem hadde liten eller ingen sikkerhetsopplæring eller erfaring fra sjøen.

Fra sorg til kunst og kultur

«Jeg husker også da helt eksakt hvor jeg sto på scenen, hva jeg sang ordrett, og hva jeg følte da vi sang et firestemmig arrangement a capella, om de som ble borte.» (Stig Eriksen)
Alle som hørte sangen var berørt. Det var sterke følelser.

Carsten Jensen. Foto Carsten Jensens facebookside, Marcus Dewanger
Carsten Jensen. Foto Carsten Jensens facebookside, Marcus Dewanger

Sjøen og de druknedes dikter – forfatteren Carsten Jensen

Det er få diktere som så godt har maktet å sette ord på livet i små kystsamfunn som den danske forfatteren Carsten Jensen. Han har selv røtter i Marstrand, en liten dansk kystby der generasjon etter generasjon har hatt sitt utkomme fra et liv på havet. Mange har mistet sine på havet. Mødre har mistet sine fedre på havet, de har mistet sine menn og de har hatt sønner som har vokst opp til å få sitt virke på havet. Tidligere var det fiske og sjøfart. I vår tid har mange arbeidet innen oljen.

Rebecca Bjerga
Rebecca Bjerga

Velkommen til oss, Rebecca!

Rebecca Bjerga er vår nyeste fast ansatte på SAFE huset. Hun er 34 år og bor i Sandnes.

Idar Martin Herland fikk advarsel. Foto: privat
Idar Martin Herland fikk advarsel. Foto: privat

Det ble seier for Idar Martin Herland i Arbeidsretten

Dette er en rettferdig seier, sier tillitsvalgt i SAFE sokkel i Equinor, Idar Martin Herland om dommen i Arbeidsretten. Alle tillitsvalgte, alle fagforeninger og en samlet arbeiderbevegelse har vunnet. Vi har vunnet alle sammen.

Idar Martin Herland
Idar Martin Herland

Utdrag fra dommen i Arbeidsretten

Arbeidsrettens merknader
Arbeidsretten vil først ta stilling til om advarselen til Herland er gitt til ham som tillitsvalgt eller som ansatt i Equinor.

Ingrid Fiskaa: Ikkje gjer som Margaret Thatcher.
Ingrid Fiskaa: Ikkje gjer som Margaret Thatcher.

Soloppgang

Sola går ned for oljenæringa. Dei som har arbeid, inntekt og identitet knytt til «oljå» kjenner på det. Det er kjensla av usikkerheit og tap av status. Kontrasten er skarp til dei gode tidene, då olja betydde sikre jobbar og heltestatus. Og spora frå historia er ikkje oppløftande.

Ørnulf Kastet. Foto: YS
Ørnulf Kastet. Foto: YS

Nå åpnes Sliterordningen for søknader

Sliterordningen gir en ekstra ytelse til de som tar ut AFP (avtalefestet pensjon) når vedkommende fyller 62, 63, eller 64 år og ikke har arbeidsinntekt ved siden av.

Tuva Hygdem, advokatfullmektig, Legal24
Tuva Hygdem, advokatfullmektig, Legal24

Arveplanlegging i lys av ny arvelov

Mange tar kontakt med oss for bistand med arveplanlegging og opprettelse av testament. Som medlem i SAFE har du rett på advokatbistand i disse sakene.

Bjørn Inge Waage, Advokatfirma Endresen Brygfjeld Torall
Bjørn Inge Waage, Advokatfirma Endresen Brygfjeld Torall

Det juridisk hjørnet

Kampen om ansiennitetsprinsippet
I 2019 har Høyesterett avsagt to dommer som blant annet har omhandlet ansiennitet som utvelgelseskriterium ved nedbemanning – nemlig HR-2019-424 (Skanska) og HR-2019-1986 (Telenor). Har Høyesterett egentlig kommet med noen avklaringer omkring bruken av ansiennitet ved utvelgelse?

Illustrasjon for SAFE Quiz
Illustrasjon for SAFE Quiz

Kan du dette?

Kan du dette? SAFE Magasinet Quiz

Illustrasjonsbilde for SAFE Kryssord
SAFE Kryssord

Kryssord

SAFE Magasinet kryssord.