Her gikk kameratene i døden

Tekst og foto: Hans-Jørgen Wallin Weihe

Det var mange yrkesgrupper som var ute på oppdrag i Nordsjøen i oppbygningsfasen av oljevirksomheten. I 1980 var det mange som kom på kortvarige oppdrag og mange av dem hadde liten eller ingen sikkerhetsopplæring eller erfaring fra sjøen.

De kom fra hele landet og mange kom også fra andre land. Denne artikkelen er en videreutvikling av et bokkapittel i en jubileumsbok for Elektromontørenes fagforening som ble utgitt ved hundreårsjubileet i 2018. Som forfatter av boken har jeg fått en hel del respons fra lesere og de fleste på de delene som har omhandlet arbeidsulykker og arbeidsmiljø.

I april 1980 var forsiden i Elektrikeren et bilde av en oljeplattform med et skip og fire bøyelignende gjenstander i bakgrunnen. Tittelen var «Her gikk kameratene i døden». De bøyelignende gjenstandene var føttene til den veltede Alexander Kielland-plattformen. Formannen i forbundet skrev i sin leder på side 2: «Vi føler med dere. Den ufattelige ulykken som rammet boligplattformen Alexander Kielland har brakt med seg sorg i mange hundre hjem. Blant de 123 som er omkommet, er 21 av forbundets medlemmer. De etterlattes hustruer, barn og foreldre kan ikke forstå hvordan dette kunne skje. Hvorfor skulle det ramme akkurat dem? Mange var unge og stod ved terskelen til et langt liv. Ord er fattige i en slik stund. Men de skal vite at vi føler med dem i sorgen. For forbundet vil oppgaven nå være at en sammen med LO får brakt på det rene årsaken til ulykken slik at den ikke kan hende på nytt. Videre må hele den sikkerhetsmessige siden ved arbeidet i Nordsjøen tas opp med myndighetene. Sikkerhetsspørsmålene må løses i samarbeid med Kommunal- og Arbeidsdepartementet, foruten Olje- og Energidepartementet og Industridepartementet. Det trengs en koordinering av alle forhold om Nordsjøen skal bli en trygg arbeidsplass i fremtiden

Den nå Hamar-bosatte elektrikeren Stig Eriksen skrev i en e-post av 1.11.2017 til forfatteren: «Så vidt jeg minnes var det 11 av mine kolleger fra Siemens i Trondheim som ikke overlevde ulykken, og det er da rart at i tillegg til Lazlo er det bare Inge (brekt) Glærum, og Per Bjarne Hofstad jeg umiddelbart minnes – i tillegg til da Ole Gaustad. Jeg kommer aldri til å glemme tid og sted, da vår arbeidsformann kom til «Høydebassenget på Kuhaugen» (Vannreservoar for byens innbyggere) i Trondheim» og var desperat på grunn av mangel på elektrikere på Nordsjøen.

Det hastet så mye at Inge og Lazlo pakket sammen og dro umiddelbart på deres første «offshoretur», som også ble deres siste. Inge hadde vært min læregutt og det var rart å miste ham.

Selv hadde jeg mange våkenetter etterpå fordi jeg visste at skjebnen hadde vært på lag med meg …

Noen år senere var jeg med i ei visegruppe som het «Bakgårdens visegruppe» og vi skrev og fremførte nettopp visa «Alexander Kielland» på visefestivalen ved Kristiansten festning i Trondheim.

Jeg husker også da helt eksakt hvor jeg sto på scenen, hva jeg sang ordrett ……….(Alexander Kielland du var symbolet på eventyret som gikk over styr), og hva jeg følte da vi sang et firestemmig arrangement a capella, om de som ble borte. Nå har dette vært fortrengt i mange år helt til jeg møtte deg for to dager siden.»

Det var ikke lett å finne frem sangen, men tilslutt dukket den opp igjen. Stig fikk tak i den via en kompis og vi fikk snakket med forfatteren Ole T. Hofstad fra Bøgdalaget på telefon. Ingen hadde spurt etter visa på lange tider, men det gjorde inntrykk. Alle som hørte sangen var berørt. Det var sterke følelser

Dag- ein vaneleg dag

ingen ane fare ingen tenke det

To står og prate

om ver og vind

Nån står opp og ainner går te ro

Hav – eit opprørt hav

veinte på de mange, mange gode menn

Eit brak, o Gud ka va det no

som tok hundretreogtyve liv

Heim – ein enkel heim

Fire unga veinte, men ingen kjæm

Det går ei melding

og budet kjæm

Alein står a der med fire små

Refreng:

Alexander Kielland, du e no symbole på

eventyre som går over styr :/: (synges om igjen mange ganger)

Ole T. Hofstad /Bøgdalaget

For Stig som skulle ha vært på plattformen og lot andre få jobben var det en tøff jobb å stå der og synge. Når jeg snakker med ham 1. desember er han tydelig berørt. Han er litt grøtet i stemmen og øynene er litt blanke. Denne artikkelen er første gangen sangen kommer på trykk annet enn i det lokale trønderske visemiljøet interne nyhetsblad en gang etter den katastrofale hendelsen.

Det er antakelig ingen annen enkelt ulykke som i så stor grad har preget sikkerhetsarbeidet i norsk arbeidsliv som Alexander Kielland-ulykken.  Som Marie Smith-Solbakken skrev i 2016 i boken «Alexander L. Kielland-ulykken. Hendelsen, etterspillet, hemmelighetene» hadde plattformen en konstruksjon som ikke skulle kunne velte, og som ble ansett som den sikreste som fantes av oljekonstruksjoner. For svært mange som kom ut på kortvarige oppdrag i Nordsjøen, slik som elektrikerne fra Siemens i Trondheim var det attraktive og populære jobber som ga gode tilskott til familieøkonomien.

Listen over de omkomne sto i Elektrikeren;

Ivar Ellingstad (30) Oslo

Olav Sønderland (28) Oslo

Ingebrigt Glærum (22) Trondheim

Lazlo Hajek (25) Trondheim

Per B. Hofstad (25) Trondheim

Arnt E. Korsnes (26) Trondheim

Vidar Skjervøy (26) Trondheim

Svein Vikan (30) Trondheim

Jan Bringsvor (30) Haugesund

Knut Magnar Helgeland (39) Haugesund

Gunvald Holgersen (26) Haugesund

Arvid Johansen (26) Haugesund

Rolf Leirvik (30) Haugesund

Erik Leknes (19) Haugesund

Tor Øysang (33) Porsgrunn

Karsten Berland (27) Bergen

Joar Dyrstad (42) Bergen

Odd S. Kråkø (32) Bergen

Jostein Vaagsbø (27) Bergen

Knut Amundsen (42) Bodø

Mange elektrikere fra hele landet, deres familier og venner var berørt. Folkeregisteradressen for unge menn blir der de arbeider hvis de er enslige, og hvis de har ektefelle og barn, der de bor. I arbeidet med minner etter ulykken hvor forfatteren har vært involvert i arbeidet, ble vi stadig minnet på hvor misvisende bostedsadressen kan være. Jo flere samtaler vi hadde rundt ulykken, jo flere presentasjoner og skriftlige arbeider vi kom med om ulykken, jo flere nye minner dukket det opp. Minnebanken som ble har blitt tilgjengelig på nettet fra Universitet i Stavanger med minner fra de som var berørt av ulykken førte til stadig nye minner. Minneinnsamlingen viser også at mange familier er preget av ulykken selv 40 år etter at den skjedde. I mange tilfeller blir minnene og «arven» etter ulykken også noe som preger senere generasjoner.

Kampen for å snu plattformen førte til en 4-timers streik blant Simens-montører i Trondheim et år etter at plattformen veltet. En organisasjon for etterlatte, Kielland-fondet, ble opprettet, og Odd Kristian Reme, som mistet sin bror, holdt et innlegg: «Vi snakker om å finne våre døde kamerater». Innlegget ble gjengitt i Elektrikeren i mai 1981 og ble lest av arbeidskamerater fra hele landet.

I 2010 – tretti år etter ulykken – hadde Nettverk en reportasje om «Da Kielland brakk beinet». Man mintes 21 medlemmer som hadde mistet livet. Av dem var ti fra Siemens i Trondheim. Det var stadig mange spørsmål og mye som var uavklart etter ulykken. Den var stadig som et vondt og betent sår.

Kielland saken ble ikke bare en kamp for å finne forklaringen på ulykken, men også en kamp for demokrati, medvirkning og ikke minst innsikt. Opplevelsen var at det var lagt et lokk på alt rundt ulykken. Undersøkelsen etter ulykken og etterspillet reiser grunnleggende spørsmål rundt hvordan vi skal håndtere store ulykker når de skjer. Vi har heldigvis fått en langt bedre krise håndtering i hjelpeapparatet, men vi vet også at store ulykker rammer så mange at det er illusorisk å tro at alle kan nåes.  Ofte blir familiemedlemmer, arbeidskamerater og en uoversiktlig gruppe med andre også sterkt påvirket etter en ulykke. Utfordringen med samarbeid med de berørte, andre arbeidstakere og åpenheten rundt undersøkelsene etter ulykken er også utfordringer vi står overfor i 2019.  Når Stortingets Kontroll og Konstitusjonskomite møtte representanter for Kielland nettverket våren 2019 var det i anerkjennelse av det, og når Riksrevisjonen nå går igjennom prosessen, viser det også at vi her står overfor utfordringer som gjelder grunnleggende spørsmål om høringer, medvirkning, åpenhet og demokrati.

 

Referanser

Bakgårdens visegruppe (1983) Alexander L. Kielland visefestivalen ved Kristiansten festning i Trondheim. Trondheim: Visefestivalen Kristiansten festning

Elektrikeren (1980, mai). Leder og Her gikk kameratene i døden. Elektrikeren. Oslo: NEKF (Norsk Elektriker og Kraftstasjons Forbund).

Elektrikeren (1980, april). Vi snakker om å finne våre døde kamerater. Elektrikeren. Oslo: NEKF (Norsk Elektriker og Kraftstasjons Forbund).

Eriksen, Stig (2019, 30/11 og 31/11). Telefonsamtale og møte der ulykken ble diskutert. Lillehammer og Hamar.

Eriksen, Stig (2017, 1/11). E-post om Alexander L. Kielland ulykken til Hans-Jørgen Wallin Weihe på Høgskolen i Innlandet.

Nettverk (2010). Da Kielland brakk beinet. Nettverk nr. 2, 2010. Oslo: El & IT Forbundet

Paulsen,Tord og Smith-Solbakken, Marie (2017). Alexander L. Kielland ulykken. Ringene i vannet. Stavanger: Hertervig Akademisk.

Smith-Solbakken, M. Redaktør. 2019 a.  Bind 1: Minnebank Alexander L. Kielland-ulykken. Vi som overlevde. Stavanger: Stavanger University Library. Tilgjengelig på nett: https://ebooks.uis.no/index.php/USPS/catalog/series/Kielland

Smith-Solbakken, M. Redaktør. 2019 b.  Bind 2: Minnebank Alexander L. Kielland-ulykken. Vi som reddet, berget og etterforsket. Stavanger: Stavanger University Library. Tilgjengelig på nett: https://ebooks.uis.no/index.php/USPS/catalog/series/Kielland

Smith-Solbakken, M. Redaktør. 2019 c.  Bind 3: Minnebank Alexander L. Kielland-ulykken. Vi som mistet. Stavanger: Stavanger University Library. Tilgjengelig på nett: https://ebooks.uis.no/index.php/USPS/catalog/series/Kielland

Smith-Solbakken, M. Redaktør. 2019 d.  Bind 4: Minnebank Alexander L. Kielland-ulykken. Vi som arbeidet og vi som var arbeidsgivere. Stavanger: Stavanger University Library. Tilgjengelig på nett: https://ebooks.uis.no/index.php/USPS/catalog/series/Kielland

Smith-Solbakken, M. Redaktør. 2019 e.  Bind 5: Minnebank Alexander L. Kielland-ulykken. Vi som bestemte, støttet og var tilstede. Stavanger: Stavanger University Library. Tilgjengelig på nett: https://ebooks.uis.no/index.php/USPS/catalog/series/Kielland

Smith-Solbakken, Marie (Redaktør) (2016). Alexander L. Kielland-ulykken. Hendelsen, etterspillet, hemmelighetene, Stavanger: Hertervig Akademisk.

Smith-Solbakken, Marie og Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2019). Alexander L. Kielland ulykken 1980. Universitetsforlaget: Arbeiderhistorie, side 189 – 214.

Smith-Solbakken, Marie og Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2018). Post-Traumatic stress reactions in a long-term and several generation perspective. Multicultural Studies, issue 1/2018, side 119-143.

Weihe, Hans-Jørgen Wallin (2018). Elektromontørenes fagforening i Hedmark og Oppland 1918 – 2018. Jubileumsbok. Flisa: El & IT Hedmark og Oppland

Stig Eriksen hjemme i stua i 2019.
Stig Eriksen hjemme i stua i 2019.
Sangen om Alexander Kielland av Ole T. Hofstad
Sangen om Alexander Kielland av Ole T. Hofstad
Visegruppa framfører Alexander Kielland-sangen
Visegruppa framfører Alexander Kielland-sangen
Fra 1980-årene. Før konserten.In
Stig Eriksen, visesanger og elektriker