Strålende jubileumsfest

Tekst: Mette Møllerop. Foto: Halvor Erikstein.

Filmen som var laget til 40-årsjubileet til SAFE, ble en flott opplevelse både for veteraner, tillitsvalgte som selv har opplevd historiene som ble fortalt, og den yngre delen av gjestene som har måttet nøye seg med å høre på de «eldre».

På slutten av ferdigstillelsen av filmen, det siste finpusset, fikk filmselskapets serverleverandør et durabelig krasj. Filmen forsvant ut i det «sorte hull», og gode råd var dyre. En nødløsning ble laget, og en sporty Arnt Even Bøe som hadde hovedansvaret for manus og kommentarer, snudde seg rundt og fikk lest inn nye kommentarer. Resten ble tatt live fra scenen.

Det ble en flott del av festen. De som ikke visste at vi kunne risikere å sitte der uten film, merket neppe noe til dette.  Til glede for alle: vi har klart å gjenskape hele filmen, og den egentlige versjonen blir presentert ved første anledning.

Vi er klare til 40-årsfest
Vi er klare til 40-årsfest

Liten paneldebatt om HMS

En rekke gjester var invitert sammen med veteraner fra alle forbundets områder, og selvfølgelig delegater og tillitsvalgte fra klubbene våre.

Med en høytidelig og varm velkommenhilsen fra forbundsleder Hilde-Marit Rysst, var scenen satt, bokstavelig talt.

Etter filmen fulgte en spennende samtale om HMS i SAFE og i oljenæringen, mellom ordstyrer Arnt Even Bøe, Knut Thorvaldsen, viseadministrerende direktør i Norsk olje og gass (Nog), og leder av Sikkerhetsforum, forbundssekretær HMS i SAFE, Roy Erling Furre, og Hilde-Marit Rysst.  Sistnevnte fikk overrakt en flott blomsterbukett fra Nog og Knut Thorvaldsen med takk for godt samarbeid og ønske om en like god fortsettelse i de kommende årene.

Flere taler og hilsener

Selv om arrangementskomiteen hadde minimalisert talerlista, er det selvsagt viktig ved slike anledninger å sikre at SAFEs gode samarbeidspartnere får anledning til å hilse fra sine organisasjoner.

Anne Myhrvold, direktør i Petroleumstilsynet var på plass, og trakk blant annet fram Roy Erling Furre og Halvor Erikstein som markante pådrivere for et godt HMS i oljenæringen. Det var hilsener fra forbundene Lederne ved Audun Ingvartsen og Norsk Maskinistforbund ved Hege-Merethe Bengtsson, og ikke minst hadde oljeminister Terje Søviknes en grundig framstilling av tilstand og muligheter på norsk sokkel.

De tre veteranene, med Ekofiskkomiteens første leder, Øyvind Krovik, og OFS-lederne Kjell Sellevold og Leiv Roger Tislevoll som gjester under 40-årsfeiringen, var hyggelig for SAFE. Hva ildsjelene har betydd for OFS og SAFE, sammen med alle de solide tillitsvalgte og medlemmene, er vanskelig å få satt ord på. De ble behørig takket for innsatsen gjennom tøffe år for å få både avtaleverket og arbeidsmiljøloven på plass også i Nordsjøen.  Sammen med Sellevolds muntre historier fra pionertida, ble det også plass til latter i salen.

Klubbene med gjester

Områdeutvalgene i SAFE hadde fått anledning til å plukke ut sine spesielt inviterte gjester, og også disse ble feiret på scenen. Her var Transoceans Jan Bakker, Statoils Stein Bredal og Tor Stian Holte, ISO-områdets Johan Petter Andresen, mangeårig advokat i OFS og SAFE, Bent Endresen, nåværende konserntillitsvalgt i Statoil, Bjørn Asle Teige, og en rekke andre av SAFEs viktige støttespillere.

SAFE fikk særdeles god hjelp av Høydepunkt med primus motor Svein Egil Meling, som også var kveldens toastmaster. Høydepunkt la grunnlaget for at arrangementet ble slik vi ønsket det. Sammen med en flott og profesjonelt utført underholdning, en velsmakende festmiddag, takker festkomiteen og filmkomiteen gjester og delegater for at de var med å bidra til en minneverdig kveld!