Hilde-Marit Rysst med beretningsforedrag på talerstolen på SAFE-kongressen

Tekst og foto: Mette Møllerop.

Vi startet som husforening på Ekofisk for 40 år siden. I dag er vi en av de viktigste fagforbundene i Norge, sa forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

Som fagforbund har SAFE en helt annen status i Norge enn i Storbritannia. Det er mange grunner til disse forskjellene, sa Rysst.

– Viktig for oss i SAFE er at vi har valgt side, vi har kjempet for arbeidsrettigheter og for sikkerhet. Alt er ikke på plass. Flerbruksfartøys situasjon er et godt eksempel på dette. Her gjenstår mye arbeid og mange kamper.

Organisasjon og arbeidsliv

Vi skal utvikle organisasjonen videre. Vår bransje har opplevd mange omveltninger, fortsatte Hilde-Marit Rysst om situasjonen i oljebransjen.

– Vi ser  nedbemanninger og virksomhetsoverdragelser, vi ser et arbeidsliv i endring.  Rapportene fra De Facto, Medbestemmelsesbarometeret og tilbakemeldinger fra tillitsvalgte og klubber, viser at situasjonen er blitt verre.

Bråstoppen i næringen påvirker også SAFE sitt medlemstall.

– Det må vi ta på alvor, og det har vi gjort. SAFE har prioritert reisevirksomhet, besøk på arbeidsplassene våre og vi får skryt for å være synlige. Våre tillitsvalgte og klubbene gjør en flott jobb. SAFE er ingenting uten dere!

Situasjonen påvirker også tariffavtalene. Både SAFE og andre fagforbund i oljebransjen   opplever at arbeidsgiverne kommer med stadig nye forsøk på å svekke avtalene. SAFEs svar er at tariffavtalene må opprettholdes. I nedgangstider er dette ekstra viktig.

– Regjeringen gjennomfører endringer i arbeidsmiljøloven. Retten til heltidsansettelser svekkes, man ønsker mer midlertidighet. Korte kontrakter gjør det problematisk med faste ansettelser. Det er utfordring for medlemmene våre, for forbundet og for andre forbund.

Kritikk til Petroleumstilsynet (Ptil)

SAFE har ikke vært fornøyd med måten Ptil har håndtert hendelser på.  Organisasjonen, både klubber, tillitsvalgte og medlemmer savner reaksjoner fra myndighetenes side i flere sammenhenger.

Det betyr ikke at SAFE ønsker noen nedleggelse av Ptil, men vi støtter den granskingen som Riksrevisjonen skal gjøre av Ptil, sa Hilde-Marit Rysst.

– Klubber og tillitsvalgte bruker Ptil, det skal vi huske på. Vi trenger de vennene vi har.

Vi skal ha en god kongress!

Vedtektsendringene som ble gjort på den ekstraordinære kongressen har gitt oss et godt grunnlag. Sammen med det arbeidet organisasjonskomiteen har gjort, har vi et grundig gjennomarbeidet utgangspunkt for både valg og behandling av saker.

Jeg vil også takke SAFE-huset, de ansatte, for å ha stått på gjennom hele denne perioden.

Med det ønsker jeg oss alle en flott kongress!

Hilsen fra YS

Det er en glede å gratulerer en 40-årig jubilant fra en annen 40-åring! Som dere vet, er også YS 40 år i år, sa Jorunn Berland til kongressdelegatene.

– Dere har vært et viktig og krevende forbund i YS. Vi er klar over de problemene og utfordringene dere har. Forholdene rundt ISO-problematikken og avtalene har flere ganger vært på dagsorden hos oss.

Det er krevende å være i en hovedorganisasjon, og det er krevende å være en hovedorganisasjon, sa Berland.

– Vi har en god dialog med SAFE, og det blir enda mer viktig å stå sammen for å løse utfordringene framover.

Berland trakk fram andre sider ved arbeidet og målsettingene i SAFE, og pekte på at SAFE skiller seg fra andre forbund på flere områder.

– Jeg tenker på utfordringer i forhold til situasjonen i arbeidslivet og på klima og miljø som står på dagsorden både hos LO, UNIO og oss.

Vi får stadig flere eldre, det gjør dere og, og derfor er vi også opptatt av pensjonsordningene. I tillegg er det færre arbeidstakere som velger å organisere seg.

Dette krever samarbeid, sa hun.

– Jeg ønsker SAFE sin stemme her. SAFE nyter respekt. Måten dere takler krisen på, har vært imponerende og forbilledlig.

Til tross for problemer skal vi ha fortsatt ha oljeaktiviteter, fortsatte Berland, og avsluttet med å fortelle litt fra besøkende på Mongstad og Melkøya.

Det har vært gledelig og inspirerende for meg. Nå håper jeg på et Nordsjøbesøk.

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst og ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø
Forbundsleder Hilde-Marit Rysst og ordfører i Stavanger, Christine Sagen Helgø
Hilde-Marit Rysst
Hilde-Marit Rysst
YS-leder Jorunn Berland