Hilde-Marit Rysst er gjenvalgt som forbundsleder

Tekst og foto: Mette Møllerop.

Som nestleder ble Roy Aleksandersen valgt. SAFE har fått tre nye forbundssekretærer: Roy Erling Furre på HMS, Reidun Ravndal på tariff og Stig Rune Refvik blir forbundssekretær organisasjon.

Det var knyttet spenning til valget, ettersom det var flere kandidater til mange tillitsverv. Diskusjonen viste stort engasjement og var ikke helt enkel å håndtere for dirigentbordet. Da valget var gjennomført, ble det fra talerstolen bekreftet at valget var gjennomført demokratisk og at man ville forholde seg til resultatene, selv om en ikke hadde fått flertall for sine kandidater. Det er positivt for en organisasjon å ha flere kandidater å velge mellom, men en må samtidig være oppmerksom på den andre siden av valgresultatet som rammer den som ikke blir valgt og dens støttespillere. Det er viktig at en organisasjon er i stand til å ta innover seg også den siden.

Den nye organisasjonsmodellen som ble vedtatt på den ekstraordinære kongressen sommeren 2017, var modellen som skulle legge grunnlaget for valget. I denne modellen ligger det innbakt en styrking av klubbene og deres mulighet til å håndtere flere saker selv. Her ligger det selvsagt utfordringer for både «små og store», selv om det uten tvil er enklere for klubber med heltidstillitsvalgte å få gjort nødvendig klubbarbeid.

Den nye modellen vil ikke innebære kutt i hjelp til klubber som har behov for hjelp og støtte, men organisasjonen vil legge forholdene til rette for klubbene og jobbe hardt for at klubbenes ressurser og kompetanse styrkes. Den nye SAFE-skolen er en del av denne løsningen.

Som forbundsleder Hilde-Marit Rysst sa under innledningen til den ekstraordinære kongressen:

«I dag skal vi gjøre viktige vedtak, som vil sko oss riktig for fremtiden! – jeg snakker ikke om nye, spisse, høye stiletthæler, men om fornuftige, tilpassa vernesko.

Vernesko som er gode for organisasjonen, tilpasset våre behov og som vil ta vare på organisasjonens helse fremover.»

Den nye ledelsen

Roy Erling Furre var tidligere 2. nestleder og HMS-ansvarlig i SAFE. Han er nå forbundssekretær HMS.

Reidun Ravndal har vært organisasjonssekretær i SAFE i forrige periode. Hun kommer fra brønnserviceområdet og er nå valgt som forbundssekretær tariff.

Stig Rune Refvik er valgt til forbundssekretær organisasjon. Stig Rune Refvik kommer fra SAFE i Stena hvor han var klubbleder.

Leder og nestleder, Hilde-Marit Rysst og Roy Aleksandersen
Leder og nestleder, Hilde-Marit Rysst og Roy Aleksandersen

Nytt forbundsstyre i SAFE:

Gro Gullhaug, SAFE i Wintershall
Raymond Midtgård, SAFE Mongstad
Steinar Nesse, SAFE i Transocean
Kai Morten Anda, SAFE i Sodexo
Fredrik Tellefsen, SAFE i Shell
Hein Arve Stava, SAFE i Deep Ocean
Raymond Hauge, SAFE i Archer
Bjørn Sætervik, SAFE i Point
Hogne Hole, SAFE i Bilfinger

Vararepresentanter:

Jan Inge Nesheim, SAFE i Point
Bjørn Arild Hansen, SAFE i Esso Slagen
Bjarte Lygre, SAFE i KCA
Espen Johannesen, SAFE i Schlumberger
Ove Hagen, SAFE i Baker
Egil Bjørgås, SAFE i Songa
Ove Risa, SAFE i Oceaneering

Stig Rune Refvik, forbundssekretær organisasjon
Stig Rune Refvik, forbundssekretær organisasjon
Roy Erling Furre, forbundssekretær HMS
Reidun Ravndal, forbundssekretær tariff
Reidun Ravndal, forbundssekretær tariff