SAFE-kongressen 2017 i jubileumsåret

Tekst og foto: Mette Møllerop.

Velkommen til Stavanger og energihovedstaden i Norge og Europa! Et lite forbehold, vi konkurrerer med Aberdeen om tittelen «Europas energihovedstad», sa Stavangerordfører Christine Sagen Helgø da hun åpnet SAFE-kongressen 7. november. Deltakerne lo da hun la til: men Aberdeens ordfører er jo ikke her.

– Gratulerer med 40-årsjubileet, og gratulerer med å ha vært en del av den fantastiske reisen oljebransjen har deltatt på gjennom disse årene.

Denne regionen har hele energikjeden i oljenæringen. Det har ført til at nedgangen industrien opplever har rammet Rogaland og Stavanger hardt. 47.000 har mistet jobbene sine, her i distriktet står 15.000 oljearbeidere uten jobb.

Sagen Helgø trakk fram nærheten Stavangerfolk har til denne situasjonen.

– Alle er berørte. Alle kjenner noen som har mistet jobben, noen har sagt opp noen, noen har sett at naboer, kolleger, venner har mistet jobben.

Det er viktig å ta vare på alle de som har mistet jobbene sine, påpekte hun, og viste til Mulighetssentralen, en møteplass for arbeidsledige og jobbsøkere.

– 28.000 har vært innom Mulighetssentralen. Det sier noe om viktigheten av et slikt tiltak. Sentralen har blant annet hatt kurs i å skrive jobbsøknader og sette opp CV.

Situasjonen for jobbsøkere har endret seg radikalt. Før fikk folk jobbtilbud før de var ferdige med skolen, nå hjelper knapt nok mange års skolegang.

– Vi har jobbet mye med å tilrettelegge for nye arbeidsplasser og beholde de vi har. Nå ser vi at det går rett vei, vi ser en forsiktig optimisme blant arbeidsgiverne. 49 prosent av bedriftene sier at de vil ansette folk igjen i 2017.

At oljenæringen er viktig for regionen, er det ingen tvil om. Oljeinntektene er ikke minst viktige for hele samfunnet.  Bare oljeinntektene fra Statfjord dekker utgiftene til tre millioner sykepleiere.

Samarbeid og påvirkning

Også trepartssamarbeidet ble nevnt av ordføreren.

Dette er en grunnleggende samarbeidsform i Norge og det er helt naturlig for oss å jobbe slik.

Her har SAFE hatt en viktig rolle, sa Sagen Helgø, og påpekte blant annet innsatsen for arbeidstakernes rettigheter, og innsatsen for sikkerhetsarbeidet i industrien.

– Det er viktig for oss å utvikle energisektoren på best mulig måte, og da må også hensynet til bransjens omdømme prioriteres. En del av grunnlaget for et godt dømme er å ta hensyn til hvordan arbeidstakerne har det, og sørge for at produksjon og drift foregår med sikkerhet i bunn. Her har SAFE gjort et godt arbeid.
SAFE gjør et godt arbeid med å trekke med ungdommene, ser jeg av hjemmesiden deres.  Unge SAFERE er tydeligvis klare for å fortsette det gode arbeidet i forbundet. Det er bra!

Ordføreren avsluttet med å gratulere SAFE med 40-årsjubileet.

– Jeg ønsker kongressen lykke til med behandling av strategi- og handlingsplan, og jeg ser fram til å lese bøkene om Alexander Kielland-ulykken som jeg fikk i gave fra dere i SAFE.

Gratulerer med 40-årsdagen, sa Christine Sagen Helgø da hun åpnet kongressen.
Gratulerer med 40-årsdagen, sa Christine Sagen Helgø da hun åpnet kongressen.
Kongessen er klar for å starte opp
Kongessen er klar for å starte opp
Møteledelsen hadde god styring på kongressen