Siste utgave

Mongstad klargjøres for
gigantfeltet Johan Sverdrup

Lederen

Våren melder sin ankomst, og med den lys og varme

Det oppleves nesten som en vår for bransjen vår og, men en nordlig i så fall, litt lys, men med en kjølig temperatur, må vi kunne si.

Det er tidvis tilsig av kontrakter og noe påfyll av ansatte. Det som er sterkt utfordrende er kontraktenes innhold. SAFE ser flere eksempler på at det er korte kontrakter med lite arbeid. Dette gir ikke grobunn for faste ansettelser, til det trengs det lenger horisont. SAFE maner til mer langsiktige kontrakter som gir næringen og dens ansatte vilkår til å leve av. Flere bedrifter benytter seg av korte kontrakter for å leie inn og benytte midlertidig bemanning. Dette er ikke positivt for vår bransje eller de det gjelder, og vi må gjøre vårt for å bekjempe dette. Her må sentralt sammen med klubbene gå opp grunnlaget for innleie og midlertidighet, sett i lys av lovverk og vikarbyrådirektivet og så videre, så tillitsvalgte er godt forberedt i egne bedrifter.

Artikkeloversikt

Johan Sverdrup. Foto: Bo B. Randulff, Roar Lindefjeld/Statoil/Equinor
Johan Sverdrup. Foto: Bo B. Randulff, Roar Lindefjeld/Statoil/Equinor

Et skritt nærmere målet

Torsdag 3. mai gikk startskuddet for å mobilisere opp til 2.400 kvinner og menn som skal ferdigstille og drifte Johan Sverdrup-feltet ute i Nordsjøen, sier Statoil på sin hjemmeside.

Prosjektleder Anders Rein og avtroppende klubbleder Jan Eirik Feste med kavernetopp 800 i bakgrunnen.
Prosjektleder Anders Rein og avtroppende klubbleder Jan Eirik Feste med kavernetopp 800 i bakgrunnen.

Mongstad og Johan Sverdrup

Vi er godt i rute med klargjøring for mottak av olje fra Johan Sverdrup, forteller Anders Rein, prosjektleder for Johan Sverdrup på Mongstad.

Jan-Eirik Feste er ingen smågutt, men mot denne ruggen blir til og med han liten.
Jan-Eirik Feste er ingen smågutt, men mot denne ruggen blir til og med han liten.

Fra olje til fisk

Bak seg har Jan-Eirik Feste 37 år i oljeindustrien på Mongstad. Nå lokker fiskegarn, krabbe- og hummerteiner og mye friluftsliv.

Levard Olsen-Hagen på talerstolen.
Levard Olsen-Hagen på talerstolen.

Årsmøte på Mongstad

Det kom mange gode ord fra medlemmene på årsmøtet da Jan-Eirik Feste takket av som klubbleder.

Lill Heidi Bakkerud, Industri Energi, Roy Erling Furre, SAFE, Torleif Husebø, Ptil. Bente Sørset, Norsk Industri, Øystein Håland, Nog og Statoil
Lill Heidi Bakkerud, Industri Energi, Roy Erling Furre, SAFE, Torleif Husebø, Ptil. Bente Sørset, Norsk Industri, Øystein Håland, Nog og Statoil

Risikoopplevelse og tall i RNNP spriker

Det er et gap mellom folks opplevelse av risiko på arbeidsplassen og tallene fra Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP), som viser en positiv utvikling for 2017.

Anniken Hauglie legger fram HMS-melding på oljemuseet
Anniken Hauglie legger fram HMS-melding på oljemuseet

Petroleumstilsynet må bli hardere i klypa

Den nye HMS-meldingen ble lagt fram på Oljemuseet fredag 6. april. Statsråd Anniken Hauglie ba Ptil om å reagere raskt og tydelig når det er nødvendig.

Steinar Nesse, klubbleder i SAFE i Transocean.
Steinar Nesse, klubbleder i SAFE i Transocean.

Ydmykende overvåking i Transocean

Transocean har begått lignende overtramp tidligere. Skulle overvåking skje i et selskap, ville nok flere tippe Transocean som «vinner».

Det nyvalgte styret i Archerklubben
Det nyvalgte styret i Archerklubben

Optimistisk årsmøte i Archer

Stabilt medlemstall, budsjettert medlemsvekst og en Archerledelse som ser positivt på kontraktstilgang framover, var med å sette dagsorden for SAFE i Archers årsmøte.

NHO-direktør Kristin Skogen Lund, mekler Mats Wilhelm Ruland og Vegard Einan, leder for YS Privat.
NHO-direktør Kristin Skogen Lund, mekler Mats Wilhelm Ruland og Vegard Einan, leder for YS Privat.

YS sa ja i uravstemningen

Medlemmene i YS Privat har stemt ja til resultatet fra forhandlingene i årets hovedoppgjør mellom YS og NHO. 8. april ble YS og NHO enige i årets hovedoppgjør.

Stig-Rune Refvik, SAFE forbundssekretær organisasjon.
Stig-Rune Refvik, SAFE forbundssekretær organisasjon.

Avslag på dagpengesøknad i NAV?

Flere medlemmer, først og fremst innenfor rederiområdet, har fått avslag på dagpengesøknader etter permitteringer.

Felles signering. Foto: Bjarte Lygre
Felles signering. Foto: Bjarte Lygre

Moderat lønnsoppgjør

Partene avsluttet lønnsforhandlingene fredag morgen.

Illustrasjonsbilde. Foto: Harald Pettersen
Illustrasjonsbilde. Foto: Harald Pettersen

Tradisjonelle kvinneyrker i oljeindustrien

Selv om oljeindustrien er sterkt mannsdominert, er rundt 12 prosent av jobbene utført av kvinner. Flesteparten er imidlertid i de såkalte kvinneyrkene.

Eirinn Bergljot Hambro Landgren
Eirinn Bergljot Hambro Landgren

Slik unngår du kalddusj når fakturaen kommer

Håndverkertjenester forårsaker mye frustrasjon, ikke minst når fakturaene kommer. Bare siden 2010 har Forbrukerklageutvalget behandlet nesten 2 000 klager på håndverkere.

Advokat Øyvind Vidhammer
Advokat Øyvind Vidhammer

Rettigheter ved yrkesskader/yrkessykdommer

SAFE har en samarbeidsavtale med advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig i Oslo som gjelder bistand til medlemmer som rammes av yrkesskade/-sykdom. Advokat Vidhammer og advokat Randen Von Hirsch tar i denne spalten opp de mest sentrale rettigheter når en arbeidstaker skader seg i arbeid eller påføres sykdom i arbeid.

Illustrasjon for SAFE Quiz
Illustrasjon for SAFE Quiz

Kan du dette?

Kan du dette? SAFE Magasinet Quiz

Illustrasjonsbilde for SAFE Kryssord
SAFE Kryssord

Kryssord

SAFE Magasinet kryssord.