Når ryker strikken?

Tekst og foto: Mette Møllerop. Illustrasjonsfoto: Sodexo.

Dette spørsmålet stiller Sodexo-klubben i en info datert 13. november til sine medlemmer. Det handler om bemanningssituasjonen i forpleiningen.

En kartlegging av situasjonen i forpleiningsbedriften Sodexo i sommer, ga som svar at situasjonen var bra. Etter at ESS og Coor kom med sine tilbakemeldinger, var svaret fra klubbleder Kai Morten Anda i SAFE i Sodexo overraskende.

– Vi har et forholdsvis lavt sykefravær, og vi ligger langt under de to nevnte forpleiningsselskapene.

Har dere ikke omstillinger og reduksjoner på forpleiningsskiftene?

– Joda, men reduseres bemanningen, reduseres arbeidet. Det har vi stått klart på. Vi godtar ikke at færre ansatte skal få mer arbeid. Det har bedriften hatt forståelse for.

Anda trekker fram arbeidstakermedvirkning som et viktig moment.

– Vi har god medvirkning og har hatt et godt samarbeid hos oss.

Nå er situasjonen i ferd med å snu

Vi er nå i en situasjon der vi opplever at bedriften har snudd sin håndtering av endringer. Vi opplever at det gjennomføres endringer uten at bedriftens egne prosedyrer, eller for den saks skyld lov- og regelverk, følges. Det er urovekkende!

Dette sier Kai Morten Anda i klubbens info til medlemmene, og trekker fram kontrakten med rederiet Transocean som eksempel.

– Det er innført endringer på kontrakten uten at klubben er informert. Riktignok ble vi informert om at det måtte gjøres endringer, men deretter kom det en kontrabeskjed om at endringene var lagt på is inntil videre.

Klubben opplevde at det likevel ble innført endringer uten at man fulgte interne prosedyrer, og uten AMU-involvering.

Vi er ført bak lyset, slår Anda fast.

– Det er alvorlig og setter dessverre samarbeidsforholdene kraftig på prøve. Vi kan ikke akseptere at de ansattes arbeidsmiljø og velferd settes i spill på denne måten. Nå er det vår plikt å si ifra om at vi er ute av kurs. Skal vi ha et godt arbeidsmiljø, et lavt sykefravær og en god arbeidsplass, så må dette på plass igjen.

Det er derfor du stiller spørsmål om strikken kommer til å ryke?

– Ja, når det inngås kontrakter hvor bemanningen settes så stramt, kan det fort bli resultatet. Vi har ikke noe å gå på.

Prisene presses hele tida

Hva betyr det i praksis?

De siste to årene har samtlige kontrakter blitt effektivisert med 15-20 prosent.

Dette utgjør fra en til to personer i redusert bemanning på samtlige av Sodexos kontrakter.

Personalkostnader utgjør rundt 75 prosent av samlet kontraktsverdi. De resterende 25 prosentene skal dekke kostøre, fagforeninger, administrasjon og fortjeneste.

Når kundene kommer med krav om besparelser på 15-30 prosent, betyr det lavere bemanning. Da er det ingen andre områder man kan spare på. Det er ingen andre løsninger.

Hva tenker brukerne?

Når man tar bort arbeid, senkes standarden. Hvor mye arbeid kan flyttes over på brukerne, og er det en grense for hvor mye man kan presse kvalitet?

De har en jobb, et skift som varer i 12 timer. I hver ende av friperioden forsvinner tid til personlig renhold, klesskift og spising. Det lille som er igjen av døgnet går til avislesing, tv-titting, prat med kolleger og lignende før sengen venter. 12 timers arbeidsdag krever tilstrekkelig med søvn.

Under SAFE sitt landsmøte i 2016, samarbeidet Kai Morten Anda med ESS sin klubbleder Oddleiv Tønnessen om en felles innledning om kontraktssituasjonen i forpleiningen. Her ble problemstillinger riktignok satt på spissen, men tendensene er likevel ikke vanskelige å se.

Mulighetene finnes for et nesten forpleiningsfritt arbeidsmiljø, selv om det unektelig høres noe utopisk ut:

Innfør eget renhold. Hver enkelt tar ansvar for sin lugar. Hver avdeling tar ansvar for hvert sitt område i boligkvarteret.

Sett opp kjølemaskin med middagsretter, kald mat og drikke som kun trenger å fylles på. Maten varmes selv i en mikrobølgeovn. Husk å legge til rette for betaling på maskinene etter at man har forsynt seg. Kanskje vi kan få konkurranse blant flere leverandører? Fylle opp messen med ulike leverandører av mat, som Fjordland, Toro og lignende?

Kan det bli en virkelighet?

Det er flere parter i dette spillet. Spørsmålet er om brukerne vil bli med på å ta deler av forpleiningsarbeidet selv, som å ta ansvar for renhold av egne lugarer når de er ferdige med 12-timers skiftet sitt. Hva vil ekstra arbeid og ekstra belastninger bety for sikkerheten til den enkelte og på arbeidsplassen som helhet? Vil operatøren godta slike løsninger? Hva med Petrioleumstilsynet og hva sier Arbeidsmiljøloven?

Bruk Arbeidsmiljøloven, sier Kai Morten Anda.

– Loven er klar på kravet til velferd på arbeidsplassen, og den er ikke minst klar på tilrettelegging av arbeid og arbeidsmiljø slik at ikke sikkerheten svekkes.

Klubben ser at endringer som innføres fra bedriftens side vil medføre tøffere belastninger for de forpleiningsansatte. Det kan igjen føre til at sykefraværet stiger.

– Det er vanskelig å måle effekten av stillingsreduksjoner på kort sikt, men endringene vil merkes over en lengre periode.

Forutsigbarhet er et nøkkelord, mener Anda.

– Vi er opptatt av forutsigbarhet. Det gjelder både produktet som skal leveres, og det gjelder bemanningen og den enkelte arbeidstaker. Vi har to faktorer her. Først har vi kontrakten, så effektiviseringsprosessen. Hvis prosessen hopper bukk over arbeidstakermedvirkning, og det skrives en ny kontrakt med lavere bemanning, vil det bli uklarheter om den faktiske leveransen. Når grensen er nådd, er det ikke mer å hente hos arbeidstakerne. Det er da strikken ryker.

Da har vi de globale selskapene

Også disse tankene var en del av innledningen på SAFEs landsmøte i 2016. De er verd å plukke fram igjen.

Globale kontrakter gir minimal innflytelse lokalt. De fører til konflikt mellom lokale lover, avtaler og forhold, og gir intern konkurranse innen samme konsern.

Det blir stor konkurranse med mange nye aktører, og større risiko legges over på kontraktørene.

Er det reell konkurranse?

– Sodexo har redusert offshoreansatte fra 750 til rundt 350 på grunn av nedgangstidene i bransjen. De fleste av disse oppsagte har en fortrinnsrett. Sodexo har satset på fagkompetanse og har høy prosentgrad av ansatte med fagbrev.

Bedriften har hatt et langsiktig perspektiv og vært opptatt av å skape en god og trygg arbeidsplass for de ansatte. Det betyr igjen at det er så godt som ingen «turnover» og ansatte opparbeider seg lang ansiennitet i selskapet. Og koster dermed også mer ettersom man har valgt å omfordele lønnsmidler slik at ansiennitet koster.

I dårlige tider popper alltid nye aktører opp. De konkurrerer på arbeidsforhold og lønn, selv om samme tariffavtale, lov og regelverk gjelder også for dem.

– Et nytt selskap kan gi et kontraktanbud basert på 0 ansiennitet, lav grad av formell fagkompetanse og små utgifter til fagforeninger. Kortsiktig betyr det mange meter foran konkurrentene som står på startsstreken. Det er ikke utenkelig at forspranget er så stort som 25 prosent. Når personalkostnadene utgjør 75 prosent av kontrakten, kan vi slå fast at konkurransen verken er reell eller rettferdig.

Etablerte selskaper med ansatte som har fagkompetanse, personell med fortrinnsrett, lang ansiennitet og et etablert fagforeningsapparat har små sjanser under slike ulike vilkår.

Kai Morten Anda, klubbleder i SAFE i Sodexo
Sodexo kokk mat
Sodexo-cleaning
Sodexo-food-services-vegetables-two-chefs