Permitterte, og lyste deretter ut stillingene

Tekst og foto: Mette Møllerop.

Island Offshore permitterte 160 ansatte og ba dem søke på stillingene sine på nytt, på en dårligere tariffavtale.

Vi kan ikke gå med på å permittere ansatte for at de så skal søke på sine egne stillinger, sier klubbleder i SAFE i Island Offshore, Alf Rune Kalland.

– Det er nesten bigami det. Først permittere, så ansette dem i samme stilling i samme selskap.

Rederiet sier at dette ikke er samme stilling?

– De har endret noen betegnelser på stillingene, som Offshore Installation Manager (OIM) som er blitt til kaptein. Uansett hva de endrer den til, er det jo samme stilling. Lurer for øvrig på hva de skal kalle kokken for? Matingeniør? Dette er et forsøk fra rederiet på å forsvare at folk skal tilbys en dårligere tariffavtale som såkalt «ny»ansatt.

Gikk av kontrakt

To av Island Offshore innretninger, Island Wellserver og Island Frontier, gikk av kontrakt med Statoil i oktober. Alle de cirka 160 ansatte ble permittert. Deretter kom stillingsutlysningen hvor de søkte etter 24 sjøfolk som skulle bemanne de to båtene fram til de igjen skal på kontrakt med Statoil fra 1. april 2018.

I disse månedene skal Wellserver gjennomgå en tiårsklassing, mens Frontier skal ha vedlikehold.

Tariffavtalen de permitterte nå ble ansatt på, er offshore service-avtalen. Den skiller seg fra flyteriggavtalen på flere viktige punkter, som blant annet lønn og skiftordning. Månedslønnen til de ansatte er betydelig lavere enn på flyteriggavtalen. Skiftordningen på flyteriggavtalen er to uker på, fire uker av, mens Island Offshore nå vil bruke en 1:1 ordning, og i opplagsperioden går de ansatte nå tre uker på og tre uker av. At turnusen endres er det ingen innvendinger mot, men at de skal endre lønnsbetingelsene er etter vår mening tariffstridig.

– Bedriften kan ikke permittere ansatte samtidig som de har slått fast at de har behov for 24 ansatte i opplagsperioden. Vi har en tariffavtale som er signert, da kan ikke Island Offshore bare komme med en ny tariffavtale, selv om de ønsker det.

Industri Energi-klubben støttet først avtalen

Det var den lokale Industri Energi-klubben her som kom med forslaget om å gå på en skiftordning med to uker på, to uker av, sier Kalland.

– Det tilsvarer en offshore serviceavtale (OSV) for supplybåter. Industri Energi-tillitsvalgte var klare til å signere protokollen.

Ved verkstedsopphold har vi i tariffavtalen pkt. 3.6 denne bestemmelsen: «Ved lange verkstedsopphold og under opplag kan det etter avtale med de tillitsvalgte benyttes en annen arbeidstidsordning enn fastsatt i denne avtale. Avtalen skal bl.a. inneholde bestemmelser om arbeidstid, hjemreiseordninger etc. Oppnås ikke enighet kan spørsmålet bringes inn for organisasjonene.»

– Vi har altså åpning for å avtale andre arbeidstidsordninger og turnusordninger – ikke andre lønnsvilkår.

SAFE-klubben er ikke glad for måten Industri-Energi-klubben har håndtert saken på.

– Jeg syns det er ille at de ikke sjekket med Industri Energi sentralt om dette var greit før de satte i gang. Da det ble gjort, fikk de raskt beskjed om at det var ikke greit. Dermed snudde de og skrev under uenighetsprotokollen med oss i SAFE og DSO. Jeg er ellers av den oppfatning at Industri Energi sentralt ikke er klar over hva den lokale klubben har foretatt seg i denne saken, og jeg tror heller ikke de vet at styremedlemmene deltar i opplagsbemanningen. Det tror jeg ikke Industri Energi ville tillatt.

Utviser grov uforstand

Til tross for dette har altså fem av de tillitsvalgte i klubbstyret søkt på disse stillingene og fire av dem er ansatt og deltar i opplagsbemanningen på offshore service-avtalen.

– De utviser grov uforstand i sine verv som tillitsvalgte, slik jeg ser det. På den ene siden er de med på å skrive under på uenighetsprotokollen, samtidig deltar de i det som de er uenig i, og dermed er de med på å undergrave hele tariffavtalen. Etter mitt skjønn er dette så grovt at Industri Energi sentralt må gjøre noe med saken. Hele styret bør gå av.

Den lokale SAFE-klubben hadde også et medlem som gjorde det samme. Han ble suspendert øyeblikkelig på grunn av dette.

– Vårt medlem forsto raskt at dette ikke var bra, og aksepterte suspensjonen. Det bør også Industri Energi gjøre med sine, ellers risikerer vi en vanskelig arbeidsrettssak. Vi må forvente at Norges Rederiforbund sier at dette kan jo ikke være så galt, når fagforeningen tillater sine medlemmer å søke på disse stillingene.

Alf Rune Kalland er både oppgitt og sint over måten lokalklubben til Industri Energi har håndtert saken på.

– Å delta i opplagsbemanningen som tillitsvalgt er for meg det samme som å overvære et bankran, anmelde det og deretter ta utbyttet og stikke av. At arbeidsgiverne senker seg ned på et slikt nivå, er ikke overraskende, men at tillitsvalgte og fagforbund blir med på dette, er helt bort i staur og vegger.

Vi har nok folk i mange slags utvalg, som Reiten-utvalget og Ulltveit-Moe-utvalget, for eksempel, som vil fjerne oss fra det som blir betegnet som «en skitten bransje», sier Kalland.

– Vi trenger ikke hjelp fra fagforeningskolleger for å undergrave tariffavtalen.

Både klubbleder og klubben er bekymret for konsekvensene. Det er et grovt angrep på tariffområdet, og klubben er redd saken vil føre til presedens dersom NR vinner fram.

– Får de gjennomslag, vil det kunne resultere i at andre riggselskap i verkstedsopphold på norsk side av Nordsjøen raskt vil få en tilslutningsavtale som OSV-avtalen med Rederiforbundet. For å si det slik: vi er ikke akkurat stolte over å ha Island Offshore på arbeidsdressen vår nå, og vi er heller ikke stolte over innsatsen til våre arbeidskolleger i Industri Energi.

Fra Island Offshore
Alf Rune Kalland
Arkivbilder fra et tidligere besøk i SAFE i Island Offshore