2016 har vært et tøft år for ansatte i oljeindustrien

Vår kjære leder, Hilde-Marit Rysst er fortsatt sykemeldt, så da tar jeg pennen fatt i denne runden.

Vi er fortsatt inne i en tung oljekrise med nedbemanninger og masseoppsigelser. Mange av våre flotte kolleger er blitt rammet av kostnadskutt og nedbemanning. To av tre rigger ligger i opplag langs kysten. Vi krysser fingrene i håp om at trenden snart skal snu. Kostnadskuttene rammer ikke bare sysselsetting, men også HMS-arbeidet. Petroleumstilsynet (Ptil) og fagforeningene har uttrykt bekymring lenge. Ptil lanserte nylig på sin topplederkonferanse slagordet «Trenden skal snus». Arbeidsministeren lanserte samme dag melding om ny stortingsmelding om HMS for næringen vår. Dette arbeidet skal ledes av professor Ole Andreas Engen som også tidligere har forsket på HMS i næringen.