Siste utgave

Reisebrev
fra Sleipner

Lederen

Nå håper vi alle at bunnen er nådd i oljekrisen

Velkommen til nok et nytt SAFE magasin.

Fortsatt er vi dypt inne i krisens bølgedal. Dette ble forsterket av at både Statoil og Shell varslet store nedbemanninger i strid med de tillitsvalgtes anbefalinger. Tapet av kompetanse dette medfører er ikke et bidrag til at HMS-trenden skal snus. Vi har lenge håpet at krisen skal flate ut og at aktiviteten skal ta seg opp. Vi leter alle etter tegn og indikatorer som kan tyde på at optimismen kommer tilbake. Flere av de tidligere store rigg- og leverandørselskapene er nærmest utradert og sterkt svekket. Vi har en stor bekymring for hva dette kan bety for kompetanse og sikkerhet den dagen oppgangen kommer for fullt. Vi frykter at mange av de som har fått seg nye jobber i annen industri, vil nøle med å komme tilbake dersom næringen bare kan tilby innleie og midlertidige jobber under sterkt svekkede rammevilkår. Arbeidsgiverne krever lønnsnedgang samtidig som bedriftene utbetaler store utbytter fra verdiskapningen som vi alle har bidratt til. Stadige angrep på lønns -og arbeidsvilkår, jobbtrygghet, sikkerhet og arbeidstidsordninger er med på å så tvil om hvor attraktive jobbene i petroleumsindustrien egentlig er. Skal vi sikre god rekruttering også i framtida, må særlig arbeidsgiversiden slutte å så tvil om arbeidsmiljø og arbeidsvilkår i årene fremover. Vi har nok av motstandere i samfunnet om vi ikke skal være vår egen verste fiende også.

Artikkeloversikt

Simulert evakuering med livbåt

Simulert evakuering med livbåt

Hvordan føles det å sitte i en livbåt under simulert evakuering? Mindre skummelt enn forventet, men absolutt spennende.

Fra minneseremonien etter Turøyulykken. Foto Statoil
Fra minneseremonien etter Turøyulykken. Foto Statoil

Et år siden Turøyulykken

Samtidig kom Havarikommisjonens rapport med årsak til ulykken.

Kranen på Martin Linge
Kranen på Martin Linge

Er Sør-Korea best eller billigst?

Svaret gir seg selv. Når norske oljeselskaper gir anbudene til land som omtales som «verstingland», er det neppe på grunn av kvaliteten.

Magne Andersland, Bjørn Sætervik, Rune Farstad, Odd Villadsen, Tore Grimstad, Morten Seeberg, Thorbjørn Opstad og Jan Inge Nesheim.  Morten Øye var ikke til stede da bildet ble tatt. Det var heller ikke tre av fire varamedlemmer til styret.
Magne Andersland, Bjørn Sætervik, Rune Farstad, Odd Villadsen, Tore Grimstad, Morten Seeberg, Thorbjørn Opstad og Jan Inge Nesheim.  Morten Øye var ikke til stede da bildet ble tatt. Det var heller ikke tre av fire varamedlemmer til styret.

Ny arbeidsgiver

Foreløpig er selskapene i en salgsprosess hvor en intensjonsavtale er signert. Selve overtakelsen er planlagt i fjerde kvartal 2017.

Owe Ingemann Waltherzøe, Olav Mæland og Kjell Magne Fløisvik
Owe Ingemann Waltherzøe, Olav Mæland og Kjell Magne Fløisvik

Reisebrev: SAFE på Sleipner

Vi hadde en fin omvisning på Sleipner, en rigg med synkende produksjon, men antagelig lang fremtid som knutepunkt i Nordsjøen. En organisasjon med stedlig ledelse som viser ekte engasjement og virkelig tror på det de holder på med.

Delegater med kledelige SAFE-luer
Delegater med kledelige SAFE-luer

SAFE i Statoil sokkels årsmøte

Gode innledninger og høyt faglig nivå på diskusjonene, preget årsmøtet til SAFE i Statoil sokkel.

Baste Daltveit
Baste Daltveit

Hvis eg var Noreg

Eg er redd. Livredd. Dei skriv at det går til helvete. Grønt skifte. Me skal leve av sol, bølgar og forhåpningar.

Fra kongressen i 2014
Fra kongressen i 2014

Ekstraordinær kongress – hva skjer?

Sammen med klubbledermøte i juni, avholder SAFE en ekstraordinær kongress for å kunne gjøre forarbeidet riktig til den ordinære kongressen.

Terje Lohne
Terje Lohne

Viktig seier om ulovlig lønnstrekk

Blir du som er ISO-ansatt trukket i lønn for «minustimer» du ikke har jobbet, selv om du har vært disponibel for bedriften? Uten skriftlig avtale om lønnstrekk har ikke bedriften lov å trekke deg i lønn.

Runar Kjørsvik
Runar Kjørsvik

Verdig tildeling av Zola-prisen

Runar Kjørsvik, SAFE-medlem og tidligere hovedverneombud på Shells anlegg Ormen Lange, ble onsdag 18. januar tildelt Zola-prisen for sitt sivile mot i arbeidet for medbestemmelse og trygt arbeidsmiljø for de ansatte på anlegget.

Julie Gjems Løitegaard, advokat i Legal24
Julie Gjems Løitegaard, advokat i Legal24

Viktigheten av å tinglyse rettigheter

Ved kjøp av både eiendom og andre eiendeler av større verdi er det viktig at du som kjøper sikrer dine rettigheter på best mulig måte. I denne artikkelen belyses derfor teamet om det er nødvendig å tinglyse eierforhold i fast eiendom, samt hvilke konsekvenser som vil kunne oppstå dersom man ikke benytter seg av tinglysning. I tillegg vil tinglysning etter løsøreregisteret og sikring av rettigheter for øvrige formuesgoder belyses.

Elisabeth Bjelland, advokat i SAFE
Elisabeth Bjelland, advokat i SAFE

Det juridiske hjørnet

Spørsmål om lovligheten av trekk i lønn overfor ansatte er et stadig tilbakevennende tema for oss på juridisk avdeling i SAFE. Vi vet at våre tillitsvalgte også ofte får spørsmål om dette. Da som regel etter at ansatte har blitt trukket i lønn, uten å ha samtykket til dette. Men spørsmålet kommer også ofte opp i forbindelse med at bedrifter ønsker inntatt standard-tekster i ansettelsesavtaler for å sikre en slags hjemmel for et senere trekk i lønn.

Illustrasjon for SAFE Quiz
Illustrasjon for SAFE Quiz

Kan du dette?

Kan du dette? SAFE Magasinet Quiz

Illustrasjonsbilde for SAFE Kryssord
SAFE Kryssord

Kryssord

SAFE Magasinet kryssord.