Siste utgave

Brønnhendelse på Songa Endurance
Flere og oftere hendelser øker faren for en storulykke

Lederen

Tilbakeblikk

Hilde-Marit Rysst er for tida sykemeldt. Hennes leder er denne gangen derfor erstattet med klipp fra forbundsstyrets beretning til landsmøtet som avholdes 2. og 3. november på Clarion Hotel Air på Sola.

Vi trenger fortsatt fossil energi

At industriens aktivitetsnivå over en periode har vært usunt høyt, var det mange som mente. Denne dype bølgedalen vi nå er nede i, oppleves både urettferdig og for ekstremt. Den setter bransjen vår mange tiår tilbake, og vi vil som nasjon få store utfordringer ved å erstatte tapt kompetanse, arbeidskraft og produksjonsnivå. Dette har landet vårt båret så fantastiske frukter av. At deler av det politisk miljøet og befolkningen hevder at vi kan (og må) stanse all fossil energiproduksjon, skaper selvfølgelig utfordringer for vår bransje, når vi krever tiltak og satsing for å avhjelpe situasjonen. SAFE er klar over at fossil energi vil ta slutt, derav navnet også, men det finnes ingen fornybar energi som er bærekraftig og som er i nærheten av å kunne tilfredsstille dagens behov for energi til verden. I tillegg vet vi at dette behovet øker! Det er en særdeles liten del av befolkningen som ønsker seg tilbake til hest og kjerre, og et samfunn uten plast. Det vil bli et faktum, om en slutter å produsere energi på norsk sokkel, og eventuelt henter energien fra kull og atomkraft. Det gagner i alle fall ikke miljøet!

Artikkeloversikt

Fra venstre: Hogne Hole, Jens Hermansson, Christian Jørgensen og Tomasz Czernlachowicz.
Fra venstre: Hogne Hole, Jens Hermansson, Christian Jørgensen og Tomasz Czernlachowicz.

Fastpris på kontrakter «dreper» sikkerheten

Utfordringene står i kø for områdeutvalget for ISO-fagene. Det diskuteres, planlegges og man prøver å finne løsninger som kan snu den negative utviklingen. Fastpris på kontrakter er den største utfordringen for øyeblikket.

Bjørn Arild Hansen på områdeutvalgsmøte land
Bjørn Arild Hansen på områdeutvalgsmøte land

Historisk resultat på Esso Slagen

Det går så det suser på Slagenanlegget til Esso, men viljen til å dele overskuddet med dem som skaper det, er liten.

Roy Aleksandersen 1. nestleder i safe
Roy Aleksandersen 1. nestleder i safe

Ingen stormende jubel, men greit nok

Før meklingen i landanleggene startet, var områdeutvalget for land i SAFE samlet for å diskutere krav i forhold til dagens situasjon.

Vern om den daglige fritiden
Vern om den daglige fritiden

Kontraktskrav og planlegging ved sementeringsarbeid offshore

Bemanning og arbeidsmiljø i brønnserviceområdet viser at sikkerheten under arbeidsoperasjoner ikke holder vann. Lav bemanning og for få ressurser til å utføre arbeidsoppdrag gir grunn til bekymring, sier et samlet områdeutvalg for brønnservice i SAFE.

Rolf Onarheim, klubbleder i Baker Hughes til høyre, og Reidun Ravndal, organisasjonssekretær i SAFE i brønnserviceområdet, er begge enige om at Industri Energis angrep svekker brønnserviceområdet i forhold til arbeidsgiverne.
Rolf Onarheim, klubbleder i Baker Hughes til høyre, og Reidun Ravndal, organisasjonssekretær i SAFE i brønnserviceområdet, er begge enige om at Industri Energis angrep svekker brønnserviceområdet i forhold til arbeidsgiverne.

Fordreid omtale av streikeresultatet

Følgende leserinnlegg ble sendt til Stavanger Aftenblad etter Industri Energis utallige angrep på SAFE etter streiken i brønnserviceområdet.

Oljearbeideren
Oljearbeideren

Oljearbeideren inn i litteraturen

Det ble bok av Stein Bredals liv som oljearbeider. Boka er nå skrevet, og trykkes og utgis i slutten av oktober måned.

Sten Atle Jølle
Sten Atle Jølle

Arendalsuka ble en god uke for SAFE

SAFE var aktiv arrangør under Arendalsuka 2016. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra eksterne og interne deltagere kan vi konkludere med at dette var en ubetinget suksess, skriver Owe Ingemann Walterzøe, organisasjonssekretær i SAFE, i sin oppsummering av dagene i sørlandsbyen.

Mímir Kristjánsson
Mímir Kristjánsson

Den nye oljen

Er det laks? Er det IT? Eller er det øl vi skal leve av etter oljen?

Panelet debatterer
Panelet debatterer

Sikkerhetsforums årskonferanse

Er det rom for forbedring av helse, miljø og sikkerhet, var Sikkerhetsforums spørsmål til deltakerne under årskonferansen i Stavanger 15. juni.

Caroline Kjennerud
Caroline Kjennerud

Hva gjør man når konflikten er fastlåst?

I 2015 var det så mye som 16 000 saker som ble behandlet i tingretten, og antall saker som havner i rettsapparatet øker stadig. Det er særlig tvister mellom foreldre og krangler om penger som øker i omfang.

Jorunn Berland på YS-konferansen 2016. Foto Astrid Hellwig.
Jorunn Berland på YS-konferansen 2016. Foto Astrid Hellwig.

YS-konferansen 2016: Diskuterer den norske modellen

Hvordan vi skal møte omstillingen er en viktig og nasjonal samtale, mener YS-lederen. I dag skal representanter for 17 YS-forbund, organisasjoner i arbeids- og samfunnslivet og YS’ samarbeidspartnere og leverandører diskutere fremtiden for den norske modellen og samarbeid for omstilling.

ENIGE EKSPERTER: Økonomiprofessor Kalle Moene, og forskningsleder ved Fafo, Jon Hippe snakket om den norske modellens historiske betydning for å gi folk flest gode liv. Men hva med neste generasjon?
ENIGE EKSPERTER: Økonomiprofessor Kalle Moene, og forskningsleder ved Fafo, Jon Hippe snakket om den norske modellens historiske betydning for å gi folk flest gode liv. Men hva med neste generasjon?

Økonomisk likhet viktig for å sikre den norske modellen

Økonomiprofessor Kalle Moene ved Universitetet i Oslo og forskningsleder ved Fafo, Jon Hippe, trakk opp de store linjene og gløttet lettere bekymret inn i krystallkula på YS-konferansen 19. oktober.

Kristine Knudsen, vikarierer som jurist i SAFE
Kristine Knudsen, vikarierer som jurist i SAFE

Det juridiske hjørnet: Kriterier ved nedbemanning

Det er gjennom den siste tiden blitt skrevet og sagt en hel del om oppsigelser, og naturlig nok, tatt i betraktning dagens arbeidsmarked, så har dette i all hovedsak vært oppsigelser som følge av forhold på arbeidsgivers side. Lav oljepris, nedbemanning og masseoppsigelser har preget nyhetsbildet nå over lengre tid.

Illustrasjon for SAFE Quiz
Illustrasjon for SAFE Quiz

Kan du dette?

Kan du dette? SAFE Magasinet Quiz

Illustrasjonsbilde for SAFE Kryssord
SAFE Kryssord

Kryssord

SAFE Magasinet kryssord.