Personlig veiledning med YS Karriereveiviser

Tekst og foto: YS

Ønsker du å heve kompetansen for å lykkes bedre i jobben din? Kanskje du har fått en ny stilling, eller opplever nye kompetansekrav? Som medlem av SAFE får du nå tilbud om personlig veiledning med YS Karriereveiviser.

YS Karriereveiviser er et kartleggingsverktøy, hvor du får svar på hvilke styrker du har og hvilke yrker som kan passe for deg. Veiledningen foregår digitalt, med en sertifisert veileder og varer i 45 minutter. Samtalen tar utgangspunkt i dine kartleggingsresultater og dine styrker. Veilederne er sertifisert i fagmetodikken som ligger til grunn for YS Karriereveiviser.

Vi har nå kampanjepris, og ut året koster en veiledningssamtale 590 kroner og varer i 45 minutter. Du kan bestille flere samtaler hvis du ønsker det.

 Relevante og skreddersydde råd og veiledning

– Med personlig veiledning i YS Karriereveiviser får medlemmene relevante og skreddersydde råd og veiledning. Det vil hjelpe SAFE-medlemmene til å kunne heve og bruke kompetansen sin best mulig, samt å gjøre seg enda mer relevante i arbeidsmarkedet, sier YS-leder Erik Kollerud.

Veiledningen gjennomføres som en videosamtale

Før veiledningstimen deles profilen du har opprettet i YS karriereveiviser med veilederen. Veiledningen gjennomføres som en videosamtale på et tidspunkt som passer for deg. Du velger selv formålet med veiledningen, som for eksempel:

Bedre innsikt i hva som er styrkene dine

Råd om kompetanseutvikling i den stillingen du har nå

Veiledning i forbindelse med bytte av jobb