Negativ utvikling: – Flere alvorlige hendelser bekymrer

Tekst og foto: Mette Møllerop.

Ptil er bekymret over et økende antall alvorlige hendelser i petroleumsvirksomheten og ber selskapene prioritere arbeidet med sikkerhet. – Summen av det vi ser nå, av sterke og svake signal, gjør oss urolige, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold i et nyhetsoppslag på ptil.no

Ptil-direktøren er svært tydelig i sin melding til selskapene. Etter at Ptil har fått inn over 50 alvorlige hendelser fra utgangen av september, har varselklokkene begynt å ringe. Tallene forteller nemlig at dette er dobbelt så mange som i fjor, og fire ganger så mange som i 2018.

Utviklingen går feil vei

De rapporterte hendelsene er foreløpig ikke kvalitetssikret med tanke på alvorlighetsgrad. Likevel mener Anne Myhrvold at det må ropes et varsku nå, før resultatene fra Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) legges ut i april 2021.

Møter med selskapene

Ptil planlegger møter med i ledelsen i alle de store operatørselskapene om sikkerhetsutfordringene i virksomheten.

Selskapene vil få klar beskjed om at sikkerhetsarbeidet må prioriteres for å unngå ulykker og alvorlige hendelser i petroleumsvirksomheten.

– Det er operatørselskapene som har ansvar for sikkerheten ute på plattformene og anleggene de driver. Det er de som eier risikoen. – Vi godtar ikke en utvikling med stadig flere alvorlige hendelser, sier Myhrvold til ptil.no

Korona og vedlikehold

Foreløpige funn kan tyde på at koronapandemien har hatt betydning for selskapenes sikkerhetsarbeid i negativ retning.

Det er i så fall uakseptabelt, sier Myhrvold. I denne sammenhengen dukker også utsatt vedlikeholdsarbeid opp.

Endringer i planlagt og påkrevd vedlikehold har konsekvenser for sikkerheten. Hvis koronapandemien er årsak til dette, er det alvorlig.

Ptil-direktøren minner selskapene om å tenke langsiktig.

– Vi ser at pandemien har ført til utsatt vedlikehold og endringer i revisjonsstanser. Selskapene understreker overfor oss at de fortsatt gjør nødvendig vedlikehold på sikkerhetskritisk utstyr, men vi ser at etterslepet på annet nødvendig vedlikehold øker i næringen.

– Nå må selskapene være på vakt, og unngå at manglende vedlikehold over tid utvikler seg til å bli en sikkerhetsrisiko, sier Myhrvold til ptil.no

Granskinger i 2020:

 1. Equinor/Floatel International – Floatel Endurance – utilsiktet frakobling av gangbro
 2. Wintershall/Seadrill – West Mira – utilsiktet frakobling av nedre stigerørspakke
 3. Equinor – Oseberg B – løftehendelse med personskade
 4. Equinor – Mongstad – damplekkasje og personskade
 5. Gassco – Kårstø – lysbue og personskade
 6. Equinor – Statfjord B – lysbue og personskade
 7. ExxonMobil – Slagentangen – naftalekkasje
 8. Equinor – Johan Castberg-prosjektet
 9. Valaris – Rowan Stavanger – utblåsningsventil, del som løsnet
 10. Equinor – Hammerfest LNG – brann i turbin
 11. Neptune/Odfjell – Gjøa – brønnkontrollhendelse
Anne Myhrvold, Ptil
Anne Myhrvold, Ptil