Året 2020 – med ekstra trygghet i hverdagen gjennom SAFE Advokatforsikring

Et nytt år er snart over og vi har bistått enda flere av SAFE sine medlemmer med stort og smått gjennom advokatforsikringen som SAFE har i sitt medlemskap.

Bruken av advokatforsikringen 2020 (pr 25 nov) kan oppsummeres slik:

Antall saker 2020: 638 (økning med 21% fra 2019)

Medlemmene som har benyttet seg av forsikringen har spart 3,1 millioner i advokatkostnader OG oppnådd gode løsninger, samt sikret seg gode avtaler.

Ca. 90% av medlemmene mener forsikringen er et godt og nyttig medlemstilbud.

Her er noen eksempler på saker håndtert av advokatene i Legal24 igjennom året, som er dekket under advokatforsikringen.

Bilkjøp

 •  Etter kjøp av bil oppdaget medlemmet omfattende feil med motor og krevde heving av kjøpet. Enighet ble oppnådd som følge av hjelp fra advokat og medlemmet sparte 8000 kr i advokatutgifter.
 • Medlem kjøpte en bil fra en privatperson, men som var solgt via en forhandler. Kjøper oppdaget at bilen hadde en del skader og var angrepet av rust, med reparasjonskostnader på ca. kr 30 000. Det ble på vegne av medlemmet inngitt reklamasjon til selger og forhandler, og saken ble fulgt opp av overfor begge parter. Skadene og reparasjon ble etter hvert utført av selgersiden og kjøper fikk så en bil i kontraktsmessig stand. Medlemmet sparte 15.000 kr i advokatutgifter.
 • Medlemmet hadde solgt en bil til en privatperson. Kjøper kom tilbake til selger/medlemmet med krav på over 50 000 kr knyttet til bilen og angivelige feil som kjøper mente måtte være selgers ansvar. Legal 24 tok hånd om saken og besvarte på vegne av medlem med henvisninger til at bilen var i kontraktsmessig stand og at kjøper ikke kunne høres med sine anførsler. Medlem kunne på denne måten få hjelp til å håndtere mottatt reklamasjon, få en veiledning av hvilken rettslig posisjon han var i, samt kontakt og behandling av sak overfor kjøpersiden. Medlemmet sparte 7000 kr i advokatutgifter, samt at kravet fra kjøpers side ble stoppet.

Familierett

 •  Medlem fikk bistand i en foreldretvist, hvor det var spørsmål om praktisering og omfang av samvær. Det ble oppnådd enighet under rettslig prosess. Medlem sparte kr.  40 000 i advokatkostnader, samt en god løsning for medlemmet og barnet.
 • Medlem fikk bistand etter å ha mottatt krav om ektefellebidrag etter endt ekteskap. Enighet ble oppnådd i skifteoppgjøret. Medlem sparte kr 25 000,- i advokatkostnader.
 • Medlem fikk bistand i sak for retten om foreldreansvar, fast bosted og samvær for felles barn. Enighet ble oppnådd i retten. Medlem sparte ca. kr 60 000,- i advokatkostnader.
 • Partene var uenig om bosted og samvær for fellesbarn. Far jobbet offshoreturnus. Saken ble forlikt i forkant av hovedforhandling/rettsak hvor partene kom til enighet om en samværsordning. Økonomisk oppgjør ble løst etter lange forhandlinger mellom partenes advokater. Medlem sparte ca. 214 000 kr i advokatkostnader.

Arverett

 • Medlem tok kontakt for bistand til avtaler om forskudd på arv. Avtaler utarbeidet. Medlem sparte kr. 3200 i advokatkostnader.
 • Medlem tok kontakt for bistand til opprettelse av testament. Avtaler utarbeidet. Medlem sparte kr. 5300 i advokatkostnader.
 • Medlem tok kontakt for bistand til ektepakt og testament og spørsmål i den forbindelse. Avtaler utarbeidet. Medlem sparte kr. 7950 i advokatkostnader
 • Medlem fikk bistand i en sak hvor motpart mente at et testament var forfalsket. Medlem sparte 40.000 kr i advokatkostnader.

2020 har vært et spesielt år på mange måter for alle. Vi ønsker alle medlemmer i SAFE en riktig god jul og et sunt og berikende godt nytt år, og ser frem til å hjelpe mange av dere i 2021.