Siste utgave

SAFE vil ha uavhengige
granskninger av store ulykker

Lederen

«Vi tenner våre lykter når det mørkner»

Så er mørketiden over oss igjen. Og, i mangel på hvit snø og dystre koronatilstander, er utelys blitt årets bestselger.

Da Norge stengte ned i mars trodde vi vel alle at dette vil gå seg relativt fort til. Istedenfor er vi nå usikre på hvordan julefeiringen skal foregå. En utfordring for alle oss som får feire hjemme med begrensninger, men mye vanskeligere for dem som blir sittende alene i karantene på mer eller mindre nedstengte hoteller eller lignende. På arbeidsplassene blir også juleforberedelser og gjennomføringen annerledes i år.

Når det gjelder arbeidet med kompensasjon i forhold til koronatiltak, er det ingen generelle endringer. SAFE har dessverre sett seg nødt til å skrive flere tvisteprotokoller. Videre behandling av disse ser ut for å bli i rettsalen.

Årets kongress var planlagt i november på Sandnes. Dette måtte SAFE som så mange andre organisasjoner og bedrifter gjøre om på. SAFE sitt forbundsstyre vedtok å dele kongressen i to deler, og del I ble gjennomført på teams 1. desember.

Avviklingen foregikk uten tekniske problemer, og de organisatoriske endringene SAFE hadde behov for å gjøre ble gjennomført. Budsjett 2021 og valg var agendaen, Del II gjennomføres i juni, forhåpentligvis fysisk, og da vil resten av normal agenda bli avviklet. Les mer på s. 10

Inn i 2021 vil SAFE-huset oppleve store endringer personellmessig. Fire avslutter sitt engasjement, og fem nye medarbeidere tiltrer.

Det blir veldig spennende å få nye øyne med i den videre utviklingen av Norges beste forbund. Forbundet og SAFE-huset takker ydmykt for all den kompetansen, erfaring og arbeidsinnsats som nå trekker seg tilbake.

Artikkeloversikt

Arne Rettedal og Anna Hellevik på Esso Motorhotell. Foto: Sofie Silbermann/NRK/Maipo Film
Arne Rettedal og Anna Hellevik på Esso Motorhotell. Foto: Sofie Silbermann/NRK/Maipo Film

Lykkeland, fiksjon og virkelighet

Lykkeland imponerte det norske folk, ikke minst ble oljearbeiderne begeistret for serien. De som hadde rett alder og opplevde starten på oljeeventyret, kjente seg igjen i miljø og kultur. Nå er Lykkeland 2 under innspilling.

Personlig veiledning med YS Karriereveiviser

Ønsker du å heve kompetansen for å lykkes bedre i jobben din? Kanskje du har fått en ny stilling, eller opplever nye kompetansekrav? Som medlem av SAFE får du nå tilbud om personlig veiledning med YS Karriereveiviser.

Første del av kongressen 2020 blir den siste som nestleder for Roy Aleksandersen.
Første del av kongressen 2020 blir den siste som nestleder for Roy Aleksandersen.

Nytt liv som pensjonist

To av SAFEs sentrale tillitsvalgte blir pensjonister fra 1. januar. Pensjonist blir også en av forbundets ansatte. Hva tenker de vordende pensjonistene om årene de har tilbragt i SAFE, og hva slags liv og planer venter på dem til neste år? Her er Roy Aleksandersen første mann ut.

Nyttig bok om korrupt, utenlandsk innleiemarked. Foto: Mette Møllerop
Nyttig bok om korrupt, utenlandsk innleiemarked. Foto: Mette Møllerop

HMS-bautaen

HMS er synonymt med Roy Erling Furre. Det gjelder ikke bare i SAFE-sammenheng, men i alle utvalg, komiteer og tre-partsarenaer som er tilknyttet oljenæringen. Etter nesten 25 år i OFS og SAFE som heltidstillitsvalgt, er det knapt nok en HMS-sak Roy Erling ikke kjenner til.

Hva nå? Ja det er et godt spørsmål. Jeg gleder meg til et enda mer aktivt friluftsliv, med mye jakt og trening av hunder.
Hva nå? Ja det er et godt spørsmål. Jeg gleder meg til et enda mer aktivt friluftsliv, med mye jakt og trening av hunder.

Tida er kommet for å rydde seg ut av kontoret

Inne på kontoret til Mette, som jeg har «stjålet» sakte, men sikkert, sitter vi to, Mette og jeg, med god koronaavstand, på hver vår svarte kontorstol. Redaktøren av SAFE magasinet og informasjonsansvarlig på huset de siste 23 årene skal snart forlate oss for et stressfritt pensjonistliv, fullt med mye jakt og trening av hunder. Jeg kan ikke la være å tenke på den gigantiske tomme plassen og de usedvanlig store skoene en må fylle når hun er borte.

Marie Smith-Solbakken. Foto Mette Møllerop
Marie Smith-Solbakken. Foto Mette Møllerop

En mengde alvorlige ulykker i petroleumsbransjen

Ulykkene i petroleumsbransjen kan deles inn på flere måter, men alle kategoriseringer av ulykkene risikerer å ta standpunkt til årsaksforklaringer som ofte er diskutable. Det er som regel mange faktorer som spiller inn når det skjer en større ulykke. Forsøk på å kategorisere ulykkene kan derfor lett føre til forenklinger som fokuserer på en tilsynelatende utløsende faktor, mens ulykkesforløpet har blitt påvirket av en rekke ulike forhold.

Melkøya. Foto Stein Lyder
Melkøya. Foto Stein Lyder

Ulykker og alvorlige hendelser i oljeindustrien

Antall alvorlige hendelser i oljeindustrien øker stadig. I løpet av kort tid har Equinor hatt branner på to landanlegg og oljeutslipp fra et tredje. Det har også vært en rekke andre hendelser hos Equinor og andre selskap. Det oppleves alarmerende for dem som jobber på de aktuelle arbeidsplassene, for fagforbund og klubber, for Petroleumstilsynet og organisasjoner som Bellona.

Brann i produksjonsanleggene på Melkøya utenfor Hammerfest. Foto: Bjarne Halvorsen / NTB
Brann i produksjonsanleggene på Melkøya utenfor Hammerfest. Foto: Bjarne Halvorsen / NTB

Grovt uaktsomt, sier Bellona om brannen på Melkøya

Miljøstiftelsen Bellona har gjennomført en gransking av brannen på Melkøya/Hammerfest LNG 28. september. Selv om Bellona ikke er en myndighet, men en uavhengig stiftelse, sammenfaller flere av deres resultater med den informasjonen vi får fra våre medlemmer, sier forbundsleder i SAFE, Hilde-Marit Rysst.

Anne Myhrvold, Ptil
Anne Myhrvold, Ptil

Negativ utvikling: – Flere alvorlige hendelser bekymrer

Ptil er bekymret over et økende antall alvorlige hendelser i petroleumsvirksomheten og ber selskapene prioritere arbeidet med sikkerhet. – Summen av det vi ser nå, av sterke og svake signal, gjør oss urolige, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold i et nyhetsoppslag på ptil.no

Levard Olsen-Hagen Jurist ved tariffavdelingen i SAFE
Levard Olsen-Hagen Jurist ved tariffavdelingen i SAFE

Juridisk hjørne

Etablering, reforhandling og oppsigelse av særavtaler

Illustrasjon for SAFE Quiz
Illustrasjon for SAFE Quiz

Kan du dette?

Kan du dette? SAFE Magasinet Quiz

Illustrasjonsbilde for SAFE Kryssord
SAFE Kryssord

Kryssord

SAFE Magasinet kryssord.