Ny ledelse og nytt forbundsstyre valgt i SAFE

Tekst: Mette Møllerop. Foto: Mette Møllerop og Rebecca Bjerga

Første del av kongressen som ble avholdt 1. desember, behandlet valg, regnskap og budsjett. I tillegg vedtok kongressen to resolusjoner.

På grunn av korona-smittefaren blir SAFE-kongressen todelt. Valg av ledelse og forbundsstyre for neste kongressperiode er nødvendig nå når denne kongressperioden går ut i 2020. Det samme gjelder budsjett for 2021.

I juni 2021 avholdes den resterende delen av kongressen med blant annet gjennomgang og vedtak av beretning, vedtekter og handlingsplan.

Kongressen ble gjennomført ved en kombinasjon av delegater/forbundsstyre fysisk til stede på Quality Hotel Residence i Sandnes, og de øvrige 170 delegatene på Teams.  De tekniske utfordringene var testet ut tidligere, blant annet ved gjennomføring av to klubbledermøter på Teams.  Ordstyrer Kai Morten Anda sammen med «teknisk sjef» Raymond Hauge utførte jobben eksemplarisk.

Åpning av en «rar» kongress

Forbundsleder Hilde-Marit Rysst åpnet den litt rare kongressen.

– Det er rart å se utover et nærmest tomt lokale. Her skulle det vært 170 delegater fysisk til stede. Koronalandet har vært styrt fra kjøkkenbenker og hjemmekontor, og nå styres den første delen av SAFE-kongressen fra hotellsalen på Quality Hotel Residence og Teams.

Hilde-Marit Rysst orienterte om den praktiske organiseringen på SAFE-huset i begynnelsen av pandemien, og beskrev i grove trekk framtidsplanen fram mot resten av kongressen i juni.

Denne kongressperioden har vært en berg- og dalbane, sa hun.

– Særlig vanskelig har samarbeidet med arbeidsgiverne vært. Arbeidslivet har hardnet til, kampen om å få oss alle ned på industriarbeiderlønn, og ellers utfordre tariffavtalene, er godt i gang!  Da vi ønsket gode og rettferdige løsninger for arbeidstakerne i forhold til ekstra belastninger på grunn av korona, viste det seg at arbeidsgiverne ønsket seg dugnad, – gratisdugnad. Det var uaktuelt for oss.

Samtidig står en rekke andre utfordringer også i kø. SAFE har en rekke store arbeidsoppgaver i vente i 2021.

Eksempler er både innleieproblematikk og reduksjon av fast ansatt i selskapene. Vi opplever stadig nye angrep på opparbeidete rettigheter, tariffavtaler og hovedavtale, og uten et sterkt SAFE-forbund hvor klubber og medlemmer står samlet bak handlingsplaner og vedtak, lurer faren for et svekket arbeidsliv.

Skifte av forbundssekretærer

To forbundssekretærer går av med pensjon til jul. Det er nestleder Roy Aleksandersen og forbundssekretær HMS, Roy Erling Furre. Forbundssekretær tariff, Reidun Ravndal, ønsker ikke gjenvalg.

Det er mye kunnskap og kompetanse som forsvinner fra SAFE-huset, og de nye sekretærene får store oppgaver framover. En periode med nødvendig overlapping og kunnskapsoverføring vil bli til god hjelp for den nye ledelsen. I tillegg får den nye ledelsen også hjelp av gjenvalgt forbundsleder Hilde-Marit Rysst som nå går inn i sin tredje periode,  og Stig-Rune Refvik som har en periode bak seg som forbundssekretær.

Ny SAFE-ledelse og nytt forbundsstyre

Forbundsleder, Hilde-Marit Rysst, SAFE sentralt

Nestleder, Kai Morten Anda, Sodexo/SAFE sentralt

Forbundssekretær tariff, Gro Gullhaug, Wintershall

Forbundssekretær HMS, Stig-Rune Refvik, SAFE sentralt

Forbundssekretær organisasjon, Thorbjørn Holger Opstad, Vår Energi

Forbundsstyrerepresentanter

Raymond Midtgård, Equinor Mongstad

Bjørn Asle Teige, Equinor

Raymond Hauge, Archer

Egil Bjørgås, Transocean

Arild Jenssen, Seadrill

Monica Martinsen, Equinor sokkel

Agate Langeland Hamre, Equinor sokkel

Arild Bringaker, ESS

John Olav Nordbø, Deep Ocean

Vararepresentanter

Terje S. Enes, Equinor sokkel

Porfirio Esquivel, Equinor sokkel

Jan Inge Nesheim, Vår Energi

Stian Espeland, Weatherford

Bjarte Lygre, KCA Deutag

Hogne Hole, Bilfinger

Ove Risa, Oceanering

 

Vedtatte resolusjoner

Uavhengige granskinger

SAFE forlanger uavhengige granskinger av store ulykker i oljenæringen, hvor granskinger er bygd opp etter samme lest som Havarikommisjonen.

Se forøvrig: https://e24.no/olje-og-energi/i/568d3E/krever-ekstern-oljegransking-etter-melkoeya

Forslaget er sendt inn av Idar Martin Herland

Innleie, vikariater, lønn- og arbeidsvilkår, NAV-ordninger

  • SAFE krever at stat og kommuner tar innover seg at vi er mange som arbeider i olje- og energi sektoren og at regler på NAV og andre ordninger, som ofte er beregnet for land, også skal tilpasses for offshore rotasjon.
  • SAFE krever en slutt på misbruk av midlertidige ansettelser og vikariat i stillinger hvor det er tydelig behov for en permanent stilling. Eksempelvis hvor et vikariat avsluttes rett før 3 (4) års regelen blir gjeldende, for så å sette en ny vikar inn i stillingen, eller at det benyttes så mange midlertidig ansatte at det nærmest er som en ekstra vikarpool i tillegg til allerede etablert vikarpool.
  • SAFE skal arbeide for at friperioder respekteres og at arbeidsgivers styringsrett for beordring i denne perioden begrenses til nødverge – liv og helse.
  • SAFE skal arbeide for å forhindre at aktører med andre lønns- og arbeidsvilkår enn våre avtaler får operere i våre tariffområder og kjerneområder.

For eksempel: Operatørselskap som har Verkstedoverenskomsten, eller bedriftstilpasset lønnssystem med annen arbeidstidsordning.

Sendt inn av Porfirio Esquivel

Hilde-Marit Rysst åpnet kongressen
Hilde-Marit Rysst åpnet kongressen
Kai Morten Anda
Kai Morten Anda
Raymond Hauge
Raymond Hauge
Thor Ulrik Jacobsen la fram valgkomiteens innstilling.
Thor Ulrik Jacobsen la fram valgkomiteens innstilling.
Stig-Rune Refvik
Stig-Rune Refvik
Thorbjørn Holger Opstad. Foto privat
Thorbjørn Holger Opstad. Foto privat
Roy Aleksandersen
Roy Aleksandersen
Roy Erling Furre
Roy Erling Furre
Gro Gullhaug, ny forbundssekretær tariff
Gro Gullhaug, ny forbundssekretær tariff
Hilde-Marit Rysst, gjenvalgt forbundsleder i SAFE
Hilde-Marit Rysst, gjenvalgt forbundsleder i SAFE