«Vi tenner våre lykter når det mørkner»

Så er mørketiden over oss igjen. Og, i mangel på hvit snø og dystre koronatilstander, er utelys blitt årets bestselger.

Da Norge stengte ned i mars trodde vi vel alle at dette vil gå seg relativt fort til. Istedenfor er vi nå usikre på hvordan julefeiringen skal foregå. En utfordring for alle oss som får feire hjemme med begrensninger, men mye vanskeligere for dem som blir sittende alene i karantene på mer eller mindre nedstengte hoteller eller lignende. På arbeidsplassene blir også juleforberedelser og gjennomføringen annerledes i år.

Når det gjelder arbeidet med kompensasjon i forhold til koronatiltak, er det ingen generelle endringer. SAFE har dessverre sett seg nødt til å skrive flere tvisteprotokoller. Videre behandling av disse ser ut for å bli i rettsalen.

Årets kongress var planlagt i november på Sandnes. Dette måtte SAFE som så mange andre organisasjoner og bedrifter gjøre om på. SAFE sitt forbundsstyre vedtok å dele kongressen i to deler, og del I ble gjennomført på teams 1. desember.

Avviklingen foregikk uten tekniske problemer, og de organisatoriske endringene SAFE hadde behov for å gjøre ble gjennomført. Budsjett 2021 og valg var agendaen, Del II gjennomføres i juni, forhåpentligvis fysisk, og da vil resten av normal agenda bli avviklet. Les mer på s. 10

Inn i 2021 vil SAFE-huset oppleve store endringer personellmessig. Fire avslutter sitt engasjement, og fem nye medarbeidere tiltrer.

Det blir veldig spennende å få nye øyne med i den videre utviklingen av Norges beste forbund. Forbundet og SAFE-huset takker ydmykt for all den kompetansen, erfaring og arbeidsinnsats som nå trekker seg tilbake.