Tariffoppgjør i koronatid

Tekst og foto: Mette Møllerop.

SAFE forventer et godt og ansvarlig tariffoppgjør, sier nestleder Roy Aleksandersen.

– Vi krever at medlemmene våre får et lønnsoppgjør som gir dem deres rettmessige del av det de har krav på, både i forhold til lønn og arbeidsvilkår.

SAFE vil selvfølgelig opptre ansvarlig slik at arbeidstakerne fortsatt har en arbeidsplass å gå til, understreker Roy Aleksandersen i forbindelse med planlegging av tariffkonferanser for de respektive områdene i SAFE. I motsetning til tidligere år og vanlig praksis, holder ikke SAFE en samlet tariffkonferanse for alle områdene dette året. Som så mye annet, preger koronapandemien også felles aktiviteter som har vært «obligatoriske» tidligere.

I år så skal derfor hvert enkelt tariffområde avholde konferanser der tariffkravene utarbeides. Dermed blir årets hovedoppgjør spesielt også på dette området.

Endelig starter forberedelsene

Etter flere måneders lang utsettelse er SAFE klar for å gjenoppta og starte årets hovedoppgjør.

– Forhandlingsdatoer er avtalt med arbeidsgiverne og vi har en skisse for hvordan årets hovedoppgjør skal gjennomføres.

SAFE / Parat og Norsk Industri starter frontfagsforhandlingene 3. august. Etter at disse forhandlingene er i havn begynner forhandlingene på SAFE og YS sine ulike tariffavtaler.

Forventer vanskelige og tøffe tarifforhandlinger

En annen stor utfordring er at planen forutsetter at frontfagsforhandlingene går som planlagt, ellers vil alt forrykkes. Reidun Ravndal og Roy Aleksandersen understreker at forbundet tar sikte på å gjennomføre de sentrale forhandlingene omtrent som normalt, og at man er fysisk tilstede under forhandlingene.

– På grunn av koronasituasjonen blir det kanskje nødvendig å gjøre justeringer i forhold hvor mange som er tilstede samtidig i samme rom. Det vil i så fall gjøres ut fra

plass- og smittevernhensyn.

Hva med kravene? Er dere i gang med å utarbeide disse?

– Ja, nå jobber tariffområdene med disse. De kan foreslå endringer og eventuelt komme med nye krav, med forslagsfrist 24. august.

2016 var siste hovedoppgjør med reelle forhandlinger

Tariffavdelingen understreker at årets hovedoppgjør har de første reelle forhandlingene siden 2016 hvor det er mulig å gjøre noe med avtaletekstene. I hovedoppgjøret for to år siden ble det et såkalt samordnet oppgjør der YS forhandlet på vegne av forbundene.

– Da hadde ikke SAFE mulighet til å forhandle om de enkelte tariffavtalene. Men i år er det et forbundsvist oppgjør der vi selv forhandler på våre egne tariffavtaler. Det åpner for at vi kan forhandle om langt mer enn bare lønn, sier Reidun og Roy.

Hva tror dere NHO tenker om det kommende lønnsoppgjøret?

– NHO ber om lønnsnedgang. «Dream on», sier SAFEs «tariffsjefer».

Tariffkonferansen i 2019
Tariffkonferansen i 2019
Reidun Ravndal
Reidun Ravndal
Roy Aleksandersen
Roy Aleksandersen