Kan du dette?

 1. Hva er pagai?
 2. Hvilken by i USA har navn etter det latinske uttrykket for Jesu legeme?
 3. Hvilken forfatter var opphavsmannen til Sherlock Holmes?
 4. Hva het nordmannen som var gift med den amerikanske sangerinnen Diana Ross?
 5. I hvilket år døde Elvis Presley?
 6. Hvilket psevdonym brukte den amerikanske forfatteren som egentlig het Samuel Langhorne Clemens?
 7. Hva var den engelske tittelen på filmen som på norsk het «Piknik med døden»?
 8. Hvilken norsk karikaturtegner het egentlig Salo Grenning?
 9. Hvilken akademisk tittel må man ha hatt for å kunne bli emeritus?
 10. Hva kalles London-dialekten?
 11. Hva er motstykket til rural?
 12. Hvilken norsk forfatter skrev romanen Hurra for Andersens?
 13. Hva slags drikk er anisette?
 14. Hvilken amerikansk bluessanger het egentlig Chester Burnett?
 15. Hva er det motsatte av labil?
 16. Hva heter hovedstaden på Mallorca?
 17. Hva slags dyr er en coyote?
 18. Hvem er en kvadron (kvarteron) avkom av?
 19. Når ble Sosialistisk Folkeparti (SF) dannet?
 20. Hva slags fugl er en nandu?

Svar på quiz

Illustrasjon for SAFE Quiz