Endringer i passasjerantall på helikopterflyvninger

Tekst og foto: Mette Møllerop.

Norsk olje og gass anbefaler nå 19 passasjerer på helikopterflyvninger på norsk kontinentalsokkel.

SAFE er enig i at man kan øke til 19 passasjerer ved helikopterflyging, sier forbundsleder Hilde-Marit Rysst.

– Bruk av munnbind var ikke en del av diskusjonen. Bakgrunnen er lav smitterisiko i landet, og allerede innarbeidede rutiner før og ved utreise, renhold og annen tilrettelegging.

En forutsetning er at disse opprettholdes, og at man gjør endringer hvis smitterisikobildet endrer seg. Veileder for Luftfart ble endret 12.06.20, hvor nå alle seter på kommersiell flygning tillates brukt.

Det har ikke vært forhandlinger med Norsk olje og gass, Norges Rederiforbund og SAFE sentralt, om lønn og kompensasjon i forhold til tiltak som eventuelt er pålagt av den enkelte bedrift, sier Hilde-Marit Rysst.