Forlengelse av gyldighet på sikkerhets- og beredskapskurs opphører 1. november

Tekst: Mette Møllerop. Foto: Equinor

På grunn av den pågående situasjonen rundt koronavirussmitte (Covid 19), ble gyldigheten for sikkerhets- og beredskapskurs prolongert. Denne prolongeringen opphører fra og med 1. november 2020, skriver Norsk olje og gass, Nog, på sin nettside.

Det betyr at personell i offshorerotasjon som har fått forlenget gyldighet må ha gyldig kurs innen 1. november.

Personell som faller inn under «8-årsregelen» (ref. kap. 3.3 retningslinje 002) kan i perioden fram til 1. november gjennomføre «Grunnleggende sikkerhetskurs – repetisjonskurs».

Det oppfordres til å melde personell på kurs nå for å unngå opphoping av personell som skal gjennomføre kurs. Kursleverandører som leverer Norsk olje og gass sine sikkerhets- og beredskapskurs har god kapasitet og har iverksatt smitteverntiltak.

Sikkerhet- og beredskapsopplæring

Norsk olje og gass retningslinje 002 inneholder krav til sikkerhets- og beredskapsopplæring som gjelder for arbeid på norsk kontinentalsokkel. Plan for opplæring som beskriver sikkerhets- og beredskapskurs finner du her.

Gullfaks. Illustrasjonsfoto: Equinor
Gullfaks. Illustrasjonsfoto: Equinor