Godt samarbeid mellom Equinor og verneombudene

Tekst: Rebecca Bjerga

Verneombudstjenesten i Equinor Energy fungerer svært godt i disse Covid19 tider. Lokalt på innretningene samhandler hovedverneombudene og verneombudene svært godt med ledelsen i forhold til nødvendige avvik og ekstra innstas for gjennomføring av treninger og øvelser, samtidig som de etterlever smittevernet.

Så lenge sykdommen varer og strenge smittevernregler må ivaretas, bidrar alle med en ekstra innsats for å tilrettelegge for at alle skal ha en best mulig hverdag ute på innretningene. Arbeidstakere fra Danmark, Sverige og andre land, har en krevende hverdag med karantene før utreise og karantene ved hjemkomst. Krevende logistikkforhold og smitteverntiltak som igangsettes i disse dager, gjør det krevende for alle.

– Det som er veldig positivt opp i alt dette, er at Equinor, som selskap, arbeider knallhardt for å holde så stor del av virksomheten som overhode mulig i gang. Dette er viktig for alle våre leverandører, i denne dugnaden må alle bidra for å etterleve smittevern og tilrettelegge så godt som mulig for at alle skal ha det best mulig på jobb, sier Thor Ulrik Jacobsen, HVO i offshore fagsenter.

Verneombudstjenesten med K-HVO og fagforeningen deltar også i den sentrale Covid-19 gruppen, hvor det avholdes to møter i uken for å koordinere tiltak. I tillegg har Equinor formet en arbeidsgruppe som skal se på kriterier i forhold til å øke pax fra 12 til 19 reisende. Gruppen består av: Thor Ulrik Jacobsen, fra VO-aksen i DPN, sammen med bedriftshelsetjenesten, samt personell fra heliport, helikopter og fra operasjonssenteret til Equinor.

– Vi startet arbeidet 27.04.20 med en befaring på heliport Flesland, hvor vi så på tiltak innført og arealbruk. Vi fikk en grundig innføring i prosessen av Bristow og Nokas, og registrerte at de hadde mange gode tiltak på plass. Gruppen var også en tur ute i helikopter for å teste smittevern om bord, sier Jacobsen.

Helsedirektoratet, sammen med FHI og Luftfartstilsynet, har utgitt en veileder for luftfarten, inkludert helikopter på sokkelen. Her fremkommer det et sete mellom hver passasjer, noe som er praktisert i Equinor siden 17. mars.
Gruppen vil jobbe fremover med å se på kriterier for å normalisere helikoptertransporten igjen. I tillegg til å vurdere eksisterende tiltak, vil de se på nye tiltak og innhente erfaringer fra andre operatører og bransjer. Arbeidet vil også koordineres/presenteres mot helikopterselskaper, samt at interne risikovurderinger fra bedriftshelsetjenesten i Equinor vil bli presentert for, og drøftet med, Folkehelseinstituttet, før en gjør endringer i 12 til 19 pax.

Tilbakemeldingen fra TV i referansegruppen og verneombudstjenesten er at det anbefales å vente med å gå fra 12 til 19 pax til det kommer nye retningslinjer/råd fra FHI og en faglig anbefaling fra bedriftshelsetjenesten i Equinor. Vi er også for at munnbind/maske kan innføres som en ekstra barriere, sier Jacobsen.

– Dette vil nok medfører at vi må fly mer og vi må fly i helgene, samt utover dagens ordinære ruteprogram på ukedagene, men det godtar vi i denne unntakssituasjonen.

Thor Ulrik Jacobsen
Thor Ulrik Jacobsen
Snorre A plattformen. Illustrasjonsfoto: Equinor
Snorre A plattformen. Illustrasjonsfoto: Equinor
Foto: Thor Ulrik Jacobsen
Foto: Thor Ulrik Jacobsen
Foto: Thor Ulrik Jacobsen
Foto: Thor Ulrik Jacobsen