Vi forventer en travel høst

Sommeren er på hell, og vi i SAFE gjør oss nå klare for en travlere høst enn noen gang.
Først ut er frontfagsoppgjøret som begynte 3.august, før bransjeoppgjørene skal forhandles utover i september.
Selv om koronasituasjonen har snudd opp-ned på det meste av hverdagslivet slik vi kjenner det, er det liten tvil om at vi forventer reelle forhandlinger. Årets oppgjør er et hovedoppgjør, så alt kan forhandles om. Det ene selskapet etter det andre legger frem meget positive resultater, og det er klare forventninger i medlemsmassen: det er en selvfølge at arbeidstakerne får sin rettmessige del av dette.
SAFE har tydelige krav både på lønn og rettigheter, og på rederiområdet er også i år pensjon et spørsmål som må løses. Følg med på hjemmesiden vår, FB og ukeinfoer som sendes ut.
I tillegg til forhandlinger er det mange arrangementer som forventes blir gjennomført på forskjellige måter denne høsten. Flere klubber har utsatt sine årsmøter og konferanser, og det har også myndighetene gjort med mye av sitt arbeid og sine partsarenaer.
Nå når det åpnes opp for møtevirksomhet er det mange møter og andre arrangement som skal og kan gjennomføres. SAFE deltar der vi skal og der vi inviteres.
I tillegg er det mange saker som er i rettssystemet og som nå nærmer seg gjennomføring. Det betyr at mange av dere tillitsvalgte blir involvert, både i forarbeid og under selve rettsprosessene.