Storulykken må aldri glemmes

Tekst og foto: Peter Alexander Hansen, K-HVO Equinor

På 30-årsdagen for Piper Alpha-ulykken ble det arrangert en fin minneparkering i roseparken, North Sea Memorial Rosegarden.

Roseparken ser fantastisk ut i dag. Den ble oppgradert for fem år siden, og også SAFE bidro med pengestøtte til «Pound For Piper», et initiativ for lage den flotte parken slik den framstår i dag.

Personlig har jeg vært her under markeringene for 10 år, 15 år, 20 år, 25 år sien, og nå 30 år etter katastrofen.

Den første gangen kom jeg i lag med oljeforsker Helge Ryggvik fra Universitetet i Oslo, og Assistant professor Susan Hart fra universitet på New Foundland. I tillegg var daværende HMS-leder i Statoil, Finn Strand tilstede.

10 år etter, altså i 1998, var hendelsen fortsatt rykende fersk, og rettsakene mellom arbeidstakere og Occidental var som et stort åpent og verkende sår.

Aldri glemmes

Aldri må denne storulykken glemmes. Oljeforbundet OILC som ble etablert som fagforbund for britiske oljearbeidere er i dag temmet og underlagt RMT (Rail Maritim Transport), og organisasjonsgraden på britisk sokkel er langt unna engasjementet og den organisasjonsgraden vi har på norsk sokkel.

I forbindelse med 20 års markeringen i 2008 ble det arrangert en stor og flott konferanse over flere dager. Fokus den gang var blant annet et tilbakeblikk på utviklingen i løpet av disse årene. I 2008 var en betydelig del av selskapene innenfor petroleumsvirksomheten på norsk sokkel med som deltakere på konferansen.

Nå er det 30 år siden ulykken og en ny minnemarkering for de etterlatte arrangeres. Samtidig med markeringen arrangerer IRF International Regulators Forum en konferanse hvor også Petroleumstilsynet er tilstede som en viktig aktør.  Det er for øvrig ukjent for undertegnede om noen arbeidstakerorganisasjoner var invitert til konferansen eller skulle holde innlegg.

Norske riggselskaper, supply- og beredskapsrederier samt andre norske leverandører har hele tiden hatt betydelige oppdrag på den britiske sokkelen. I dag er det norske selskapet Equinor i ferd med å bli en betydelig operatør med base i Aberdeen, og operatør for Marinerfeltet samt vindparkene Sheringham Shoal og Dudgedon.

Fredag ettermiddag/kveld åpnes parken og det vil bli masse mennesker som kommer for å markere og minnes. SAFE har derfor denne gang vært tidlig ute for ikke å få forstyrre de etterlattes minnestund, men på samme tid minnes hver og en av de omkomne etter katastrofen 6 juli 1988.

Denne første dagen er det forberedelser i parken, i morgen er parken stengt og det er arrangement for de etterlatte. Vi har fått plassert 167 røde roser med minne kort fra Norwegian Trade Union SAFE

Jeg hang på to bordfaner som dere ser, det ser svært pent ut og i morgen vil blomsterhavet øke på. Våre blomster er godt plassert og vil være synlige hele veien.

Tilstede fra SAFE og Lederne var: Peter Aleksander Hansen (SAFE), Per Helge Ødegård (styremedlem Lederne), Audun Ingvartsen (forbundsleder Lederne), Liv Spjeld By (nestleder Lederne), Cato Prytz (styremedlem Lederne) og Hallstein Tonning (styremedlem Lederne) under dagens markering ved minnesmerket etter Piper Alpha-ulykken i Aberdeen.
Tilstede fra SAFE og Lederne var: Peter Aleksander Hansen (SAFE), Per Helge Ødegård (styremedlem Lederne), Audun Ingvartsen (forbundsleder Lederne), Liv Spjeld By (nestleder Lederne), Cato Prytz (styremedlem Lederne) og Hallstein Tonning (styremedlem Lederne) under dagens markering ved minnesmerket etter Piper Alpha-ulykken i Aberdeen.
Peter Alexander Hansen representerte SAFE ved blomsternedleggelsen
Peter Alexander Hansen representerte SAFE ved blomsternedleggelsen