Rasering av tariffavtalene!

Tekst og foto: Mette Møllerop.

Et enstemmig områdeutvalg rederi i SAFE er svært, svært bekymret over Industri Energi-tillitsvalgte som signerer på bedriftsavtaler som undergraver NR-avtalen.

Saken i Island Offshore er nok kjent av mange etter hvert. Nå dukker flere klubber opp med lignende historier.

Island Offshoresaken er grundig beskrevet i både SAFE magasin, på safe.no og i pressen. Når det gjelder smitteeffekten og konsekvensene som fulgte i kjølvannet av denne saken, har rederiområdet i SAFE god grunn til bekymring.

Alf Rune Kalland, leder i SAFE-klubben, sa til SAFE magasinet 3-17 at klubben var bekymret for konsekvensene. Han var redd saken ville skape presedens, og at flere selskap ville følge Island Offshores eksempel.

Konsekvensene kommer

Det var absolutt grunn til klubblederens bekymring. Nå har to – tre nye selskap tatt opp tråden.

Nestemann ut er Rowan.

Før jul ble klubben varslet om at riggen Rowan Stavanger hadde fått ny kontrakt. Kontrakten starter i september, og før den tid, fra midten av februar og fram til kontraktstart, vil riggen ligge i opplag i Åmøyfjorden. Den skal ikke ligge til kai.

Bedriften ønsker at bemanningen av riggen skal baseres på 2-4 rotasjon, men med en arbeidstid per skift på ni timer i stedet for 12 timer, som er tariffestet i NR-avtalen. De ansatte trekkes i lønn for tre timer, men må fortsatt være om bord.  I avtaleverkets punkt 3.6 er det ikke åpning for å endre timetall eller normallønn. Det er heller ikke anledning til å fravike ansiennitetsprinsippet i forbindelse med permitteringer. Med IE-klubbens velsignelse gjør bedriften dette likevel.

Resultatet ser nå slik ut: Permitteringer i henhold til Hovedavtalens kapittel IX er «hoppet bukk» over. Det er ikke tatt høyde for at permitteringer utover 12 uker skal tas av hele arbeidsstokken, ikke bare fra personell på Rowan Stavanger.

Man kan nå risikere at en ansatt med lengre bedriftsansiennitet skal godta å jobbe på dårligere vilkår og med 75 prosents lønn, mens en med kortere ansiennitet har alle vilkår og 100 prosents lønn.

Forplikter klubben sine medlemmer?

Industri Energi og Lederne har signert avtalen som bryter med tariffavtalen på flere punkter. Det de kanskje ikke vet, eller bryr seg om, er at arbeidsavtaler er gjeldende på individuell basis. Kort sagt, dette er en avtale mellom den enkelte arbeidstaker og bedriften. Klubben har ingen myndighet til å trumfe en signert arbeidsavtale på vegne av sine medlemmer. Det er kun i forbindelse med kollektive forhandlinger at partene signerer protokoller på vegne av medlemmene.

Bedriften må nå spørre hver enkelt arbeidstaker om hun eller han er villig til å jobbe for 75 prosent av lønnen i opplagsperioden.

Det blir interessant å se hvor mange av Industri Energis medlemmer som godtar dette, ikke minst når Rowan selv ikke svarer på kravet fra SAFE om å legge på bordet det økonomiske grunnlaget for lønnsreduksjonene. Interessant er det også å konstatere at heller ikke dette kravet støttes av Industri Energi-klubben.

Krav til NR

Områdeutvalgsmøtet i SAFE ber Norges Rederiforbund umiddelbart ta tak i dette og be sine medlemsbedrifter om å rydde opp i egne rekker slik at inngåtte tariffavtaler respekteres. Hvis ikke, kan det kommende tariffoppgjøret ende med at hele området kastes ut i en arbeidskonflikt fra 1.juni.

Hva skal vi med tariffavtaler dersom NR og Industri Energi ikke respekterer dem, spør områdeutvalget i SAFE.

Status

Saken i Rowan er fortsatt ikke løst. Den ligger i systemet og det er ikke usannsynlig at også denne ender i retten.

Områdeutvalg rederi diskuterer konsekvensene av manglende respekt for tariffavtalene
Områdeutvalg rederi diskuterer konsekvensene av manglende respekt for tariffavtalene
Rowan Stavanger
Rowan Stavanger