Flaut å fortelle at du jobber i olja?

Tekst og foto: Mette Møllerop.

Den grønne bølgen vinner fram. En stor del av befolkningen tror at fossilt brennstoff er over og ut.

Ole Gunnar Rasmussen valgte nylig å gå av som nestleder i YS i Equinor for å flytte tilbake til hjembyen Hammerfest. Med sin geografiske bakgrunn og tidligere tillitsverv, er han fortsatt på banen med tanker om olje, miljø og realistiske alternativer til verdens energibehov.

Først og fremst signaliserer han en bekymring over en manglende fundamental forståelse for betydningen oljeproduksjon fortsatt har for verdens befolkning.

– Vi kan bygge ut vannkraft og vindkraft. Det hjelper oss, men det hjelper ikke resten av verden. Konsekvensene ved å følge miljøaktivistenes ønske om å kutte ut olje og gass, rammer dem som bor i den fattige delen av verden.

Overgang til mer elektrisitet er et argument?

– Det høres fint ut, men det er ikke særlig realistisk. Du skal få et eksempel. Elektrifisering av skipsflåten ser slik ut i dag: man trenger tusen Teslabatterier for å kjøre et cruiseskip i en time. For fly vil dette ikke kunne la seg gjøre. Hos oss vil vi få mer arbeidsledighet og færre penger til teknologiutvikling.

Det betyr at tiden for å kutte ut olje og gass ikke er her ennå?

– Det er riktig, men det er ikke dermed sagt at vi ikke skal gjøre noe. Equinor har redusert utslippene fra sin produksjon, og det jobbes kontinuerlig med forbedringer og begrensninger i utslippene. Det er en utvikling i riktig retning.

Ole Gunnar Rasmussen er ikke imponert av miljøbevegelsen i denne debatten. De snakker med to tunger, mener han.

Miljøbevegelsen er bekymret for manglende økonomisk inntjening fra Goliat, mens Melkøya bidrar med milliarder.

25 prosent av Storbritannias energibehov dekkes av norsk gass. Dette gir gode inntekter samtidig som energien tilhører den reneste gassen i verden. Alternativet ville vært kull.

Iskanten

Iskanten er et diskusjonstema blant miljøbevegelse og politikere. Ole Gunnar Rasmussen støtter dem som vil «bevare» iskanten og ønsker ikke oljeproduksjon så langt nord.

– Vi har i dag ikke noe behov for å være så langt nord at vi utfordrer noen iskant. Oljeutslipp i dette området vil skade miljøet og det vil være vanskelig å rydde opp etter eventuelle utslipp.

Det er mye å utvinne i eksisterende felt, slår han fast.

– For øvrig har vi de siste 20 årene hatt 80 prosent fossil energi og 20 prosent fornybar energi. Her er det per i dag ingen endring.

Solenergi er vel et alternativ for noen?

– Ja, det er et alternativ for fattige land som mangler den infrastrukturen vi har. Det er ingen tvil om at solenergi vil fungere raskt og effektivt der.

Her i vår del av verden er det ikke et alternativ å legge ned oljeindustrien over natta. Vårt energibehov kan ikke erstattes av sol og vind i dag. Om Equinor legger ned all produksjon i Norge, produseres det fortsatt i andre land, og foreløpig må vi innse at vi verken har tilstrekkelige eller gode nok alternativer.

Plastproblemene

Mesteparten av plasten i havet som kommer fra elver, kommer fra bare ti elver, som Ganges og Nilen.

– Om vi produserer mest miljøvennlig av alle oljeproduserende land, skjer det likevel en forurensing både i produksjon av oljeprodukter og når man brenner olje og gass. Vi har heller ikke kontroll på andre lands forsøpling og forurensing. Her er dessverre ingen «quick fix». Uten energi går ikke verden rundt.

Stresstesting

Equinor stresstester sine investeringer i forhold til alternative energikilder, forteller Rasmussen.

– Man legger inn forskjellige faktorer for å se om investeringene lønner seg. En aktuell faktor er å legge inn klimaregnskap i investeringen.

Om dette er en del av konsekvensene ved slik stresstesting er selvsagt ikke sikkert, men man ser at oljeproduksjonen på verdensbasis går ned, og man regner med at i 2050 vil nivået ligge på omtrent det samme som ble produsert på 1960-tallet.

Det er altså en utvikling i riktig retning, og utviklingen må ta utgangspunkt i det som er realistisk.

– Som jeg sa tidligere, vi sitter ikke på superløsninger. Vi må være såpass pragmatiske at vi velger det som er minst galt. Hadde det vært mulig å bare skru på en bryter, var det ingen sak. Men vi er ikke der.

Du kan sammenlikne situasjonen med en som er sjuk. Du får medisiner som gjør at du lever litt lenger, mens du venter på bedre medisiner. Du velger ikke å kutte medisinen mens du venter…

Fra Mongstad
Fra Mongstad
Ole Gunnar Rasmussen
Ole Gunnar Rasmussen
West Hercules i Barentshavet. Foto: Ole-Jørgen Bratland
West Hercules i Barentshavet. Foto: Ole-Jørgen Bratland